Biblioteka Narodowa wytworzy cyfrowe kopie Rękopisów z Archiwum Watykańskiego

Obrazek artykułu
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Archiwum Watykańskim, Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych i Biblioteką Narodową rękopisy z Archiwum poddane zostaną digitalizacji.

Trójstronne porozumienie dotyczące digitalizacji wybranych i zmikrofilmowanych przez Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici), rękopisów z Archiwum Watykańskiego, podpisał:  dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, bp Sergio Pagano, Prefekt Archiwum Watykańskiego i ks. dr Hieronim Fokciński, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie.


Jak dotąd Papieski Instytut Studiów Kościelnych zgromadził  i skopiował w formie mikrofilmów obszerną dokumentację archiwalną dotyczącą dziejów polskich, która udostępniana była jedynie w czytelni PISK w Rzymie lub po zamówieniu i fizycznym przewiezieniu filmu, także w Warszawie. Dzięki zawartej umowie około 3 milionów mikrofilmów  będzie dostępnych w czytelni BN.


Ponieważ Biblioteka Narodowa w Zakładzie Zbiorów Cyfrowych posiada stanowiska pozwalające na pełną obróbkę mikrofilmów, ich konserwację, a także digitalizację na masową skalę w trakcie tworzenia kopi przeprowadzona zostanie także konserwacja mikrofilmów. Materiały będą udostępniane badaczom po uzyskaniu zgody formalnego dysponenta ? Archiwum Watykańskiego.

 

Podpisana umowa jest kontynuacją działań Biblioteki Narodowej na rzecz badania, opisywania i udostępniania polskiego dziedzictwa narodowego powstającego także poza granicami kraju.

 

 

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku