26,5 mln zł na zakup nowości wydawniczych

Obrazek artykułu
Biblioteka Narodowa poinformowała, że rozpoczęła się realizacja Priorytetu 1 na rok 2017, który ma na celu zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Budżet na Priorytet ustalono na 26,5 mln zł.

Zgodnie z informacja zamieszczona na stronie BN: Biblioteka Narodowa ogłasza rozpoczęcie realizacji Priorytetu 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2017. 


Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, zatwierdził Regulamin Priorytetu 1 na rok 2017, ustalając jego budżet na 26,5 mln zł. 


Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Bibliotece Narodowej powierzono obowiązki Operatora Priorytetu.


Na stronie internetowej BN w dziale poświęconym Programowi publikujemy treść Regulaminu oraz informacje bieżące dotyczące terminu naboru wniosków.

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku