350 tys. zł dla Biblioteki Narodowej

Obrazek artykułu
Biblioteka Narodowa otrzymała pełne dofinansowanie na wszystkie wnioski złożone do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Łączna kwota dofinansowania wynosi 351 350 zł.
Biblioteka Narodowa poinformowała o otrzymaniu pełnego dofinansowania na wszystkie wnioski, jakie złożyła do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

„Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. 

Łączna kwota dofinansowania wynosi 351 350 zł.

Jak zapowiada BN: z t

ych funduszy będzie kontynuowanych pięć realizowanych już projektów oraz rozpoczęty jeden nowy.


Projekty kontynuowane:


  • - Stare druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – III etap
  • - Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – VII etap
  • - Rękopisy ze zbiorów nieświeskich w zbiorach bibliotek Białorusi, Francji i Polski – II etap
  • - Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – V etap
  • -Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – V etap (Polski Instytut Naukowy w Ameryce PIASA, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Polskie w Ameryce, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie i Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej).

Nowy projekt:


- Katalog książek z Biblioteki Załuskich w Ogólnorosyjskiej Bibliotece Literatury Obcej w Moskwie - I etap.
Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku