Minister Kultury podkreślił znaczenie bibliotek

Obrazek artykułu
Minister Kultury, Piotr Gliński podczas otwarcia Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji, podkreślił znaczenie bibliotek, dzięki którym obywatele będą "bardziej niezależnie myśleć”.

Oficjalne otwarcie Światowego Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA), odbyło się w niedzielę we Wrocławiu w Hali Stulecia.

 

W wydarzeniu Uczestniczy 3,1 tys. delegatów ze 120 krajów. W programie 247 sesji plenarnych, warsztatów, prezentacji, które poprowadzi ponad 100 specjalistów.


Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, witając gości i gospodarzy kongresu, powiedział: „Potrzebujemy bibliotek, by mieć bardziej wykształconych obywateli, którzy będą umieli dzięki temu bardziej niezależnie myśleć”.


Minister Kultury wyraźnie podkreślił, że w czasach szybkiego, technologicznego rozwoju i dostępu do przepływu informacji w mediach i Internecie „coraz trudniej jest odróżnić prawdę od fałszu”. Rola bibliotek i bibliotekarzy ma polegać na udostępnianiu obywatelom źródeł pozwalających poszerzać wiedzę i kształtować umiejętność niezależnego myślenia.


Minister zaznaczył także, że jego resort wspiera rozwój czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek i bibliotecznej infrastruktury, a te zadania zostały również ujęte w planie odpowiedzialnego rozwoju realizowanym przez rząd. Piotr Gliński wspomniał również, że stałe wsparcie finansowe na rozwój – szczególnie lokalnych bibliotek – zaplanowane jest już do 2030 r. „Mam nadzieję, że społeczna solidarność oraz siła bibliotek to recepta na pokój oraz odpowiedzialną przyszłość” .

 

Podczas oficjalnie otwarcia IFLA, dczytano list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników kongresu. Prezydent napisał m.in.:  „Jestem przekonany, że we współczesnym świecie rola, jaką odgrywają wysiłki bibliotekarzy powinna być coraz lepiej rozumiana i ceniona. W społeczeństwie informacyjnym szczególnego znaczenia nabiera bowiem umiejętność docierania do rzetelnej, sprawdzonej wiedzy” .


źródło: Instytut Książki 

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku