Spotkania autorskie z Piotrem Semką i jego najnowszą książką

Obrazek artykułu
18 i 25 lutego odbędą się spotkania autorskie z Piotrem Semką i jego najnowszą książką "My reakcja, historia emocji antykomunistów w latach 1944-1956".

Opowieść o świecie ludzi, którzy odrzucili powojenny komunizm.

 To książka skierowana do czytelnika, który chciałby zrozumieć, przed jakimi dylematami stali Polacy wierni idei niepodległości, utożsamiający się z Kościołem katolickim i przeciwstawiający się dominacji przywiezionego z Moskwy marksizmu. To książka dla tych, którzy podjęli kult „żołnierzy wyklętych”. Piotr Semka prezentuje jednak znacznie szerszą panoramę społecznego oporu niż tylko oddziały zbrojne. Oprócz konspiratorów z AK, WiN, NSZ i NSW ukazuje działaczy PSL, ludzi wiernych Kościołowi, przedstawicieli przedwojennych elit, ziemian, ludzi prywatnej inicjatywy i konserwatywnych pozytywistów. Podejmuje polemikę z książkami "rewizjonistów”, odrzucających tradycje powstania warszawskiego i negujących wybory Polaków w czasie II wojny światowej.


Autor przyjął wizję inną niż ukazywanie lat stalinowskich poprzez kolejne etapy działań PZPR, zetempowskich pochodów, a potem rozliczeń pomiędzy byłymi marksistami. W książce głos mają nie tylko dokumenty i wydobyte z archiwów wspomnienia, lecz przede wszystkim żywi ludzie. Do niektórych Piotr Semka dotarł w ostatniej chwili.

Pierwsza tak szeroka panorama losów Polaków zmagających się z komunizmem w latach 1944-1956

 

To opis dramatu niepodległościowej elity - ich marzenia o wolnej Polsce pozostają dla nas zobowiązaniem do dziś.

Prof. Jan Żaryn

 

Znakomita, bo utkana z faktów i relacji epopeja "reakcjonistów" - ludzi wymazywanych z kart historii wspólnym wysiłkiem komunistów i "salonu".

Rafał Ziemkiewicz

 

Tylko Piotr Semka umie tak sprawnie łączyć opowieść historyczną i analizę socjologiczną z obserwacją psychologii społecznej.

Jacek Karnowski

 

Obok tomików Herberta, analiz prof. Pawełczyńskiej można teraz postawić książkę Semki: wielki hołd złożony ludziom prawym, którzy musieli żyć "prawem wilka". Historia o nich już głucho nie milczy.

Prof. Andrzej Nowak

 

Dzięki takim książkom zaczynamy wreszcie odzyskiwać zbiorową pamięć.

Bronisław Wildstein

 

18 lutego, godz. 17:00, Klub Marchołt, ul. Warszawska 37, Katowice

25 lutego, godz. 18:00, Poznań, Biblioteka Raczyńskich,, Plac Wolności 19, sala 1

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku