Gruba kreska Tadeusza Mazowieckiego

Obrazek artykułu
„Gruba kreska” – chyba każdy z Polaków słyszał to określenie, tak sławne na początku lat 90-tych i nacechowane raczej negatywnym odbiorem. Owa osławiona „gruba kreska” pochodzi z przemówienia , ekspose premiera Tadeusza Mazowieckiego, ostatniego premiera PRL i pierwszego premiera RP.


Określeniu „gruba kreska” przypisuje się znaczenie odcięcia się od okresu komunizmu w Polsce bez rozliczeń i sprawiedliwości dla odchodzących od władzy komunistów. Jednak nie jest to do końca prawda. Słowa użyte przez Tadeusza Mazowieckiego brzmiały - „gruba linia” i miały oznaczać, że pierwszy niekomunistyczny (choć nadal koncesjonowany i kontrolowany przez komunistów) rząd, nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania poprzedniej władzy. Sytuacja w tamtym okresie była zdecydowanie kryzysowa ekonomicznie i strona obywatelska obawiała się zrzucenia na nią odpowiedzialności za objawy mającego wystąpić kryzysu. Jak zatem widzimy, znaczenie prawdziwych słów było zgoła odmienne od narosłej wokół nich legendy. Tym niemniej, jak wiemy z perspektywy lat, komuniści i cała warstwa uprzywilejowana PRL przeszli raczej suchą nogą do nowego ustroju.
Zatem rodzi się pytanie, kim tak na prawdę był Tadeusz Mazowiecki?


Czy Tadeusz Mazowiecki to bohater walki z komunizmem, dzielny opozycjonista czy może człowiek idący na nieładny, „zgniły” kompromis, który to okazał się szkodliwy dla Polski i Polaków? Na to pytanie odpowiedź nie jest łatwa i oczywista. Zwykle powoduje rozbieżne stanowiska w zależności od tego, jaki system poglądów reprezentuje pytany o to obywatel. Zdecydowanie Tadeusz Mazowiecki to postać znacząca w historii politycznej PRL i III RP. To osoba warta uwagi.


Tadeusz Mazowiecki, to człowiek, który większość swego dorosłego życia spędził za czasów Polski Ludowej, zatem siłą rzeczy musiał być produktem tamtych czasów, władzy i przemocy komunistów a nawet codziennej, zwykłej propagandy. Bo czy ktokolwiek w ustroju totalitarnym może pozostać nieskazitelny? Działalność społeczno - polityczna i dziennikarska Tadeusza Mazowieckiego rozpoczęła się w głębokim stalinizmie lat 50-tych. W tym okresie ludzie byli brutalnie lub podstępnie łamani, a jeśli nie ulegali - zabijani. Ten kto chciał żyć musiał się sprzedać „władzy ludowej” w ten czy inny sposób. Ten historyczny i smutny fakt rzutuje na zrozumienie całych pokoleń Polaków. Taki też był , jak się wydaje, Tadeusz Mazowiecki. Jego poglądy były tolerowane przez komunistów jako szeroko rozumiane lewicowe. Z jednej strony niezależny Katolik a z drugiej przecież członek koncesjonowanego stowarzyszenia PAX czy ZNAK-u. Mazowieckiego najlepiej chyba charakteryzuje przynależność do Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej. W tej nazwie słowo „postępowa” ma znaczenie szczególne. Tadeusz Mazowiecki był „postępowy” a zatem chrześcijańsko - lewicowy. Nie miał On na uwadze wartości konserwatywnych czy narodowych. W tym zdaje się tkwi klucz do jego dosyć swobodnej działalności w strukturach totalitarnego państwa komunistycznego – PRL. Wyjaśnia również jego rolę w chwili największego znaczenia, kiedy był premierem. Okazał się człowiekiem kompromisu dla sił lewicowych – komunistów i socjalistów z „Solidarności” a zarazem dobrym „katolem”. Katolikiem reprezentującym milczącą większość katolicko – konserwatywną Narodu Polskiego wobec tych, którzy stanowili największą siłę aktywnie polityczną. Tadeusz Mazowiecki nie jest osobistością jednoznaczną i budzi do dziś spory mimo, a może właśnie dlatego, że był człowiekiem kompromisu.


http://autorzy365.pl/ksiazka/6331/droga-tadeusza-mazowieckiego-1Książka do kupienia na stronie - http://tylkorelaks.pl/468-droga-tadeusza-mazowieckiego-9788379004706.html


Warto poznać biografię tego człowieka, aby przez pryzmat poznania faktów wyrobić sobie własne zdanie na temat rzeczywistości politycznej i najnowszej historii Polski. W tym celu polecam biografię autorstwa Tomasza Mielcarka pod tytułem „Droga Tadeusza Mazowieckiego”.

Jest to książka pokazująca najważniejsze fakty z życia Tadeusza Mazowieckiego bez stronniczych ocen, a jednocześnie powieść polityczna. Marcin KwiecieńOd 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl