Akcja „25 wierszy. Herbert w Sejmie”

Obrazek artykułu
Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. W ten sposób zdecydowano się upamiętnić 20. rocznicę śmierci poety i jednocześnie przypomnieć zawsze aktualne przesłanie płynące z twórczości Herberta. Akcja „25 wierszy. Herbert w Sejmie” nadaje parlamentarny wymiar temu wydarzeniu.

Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta dokładnie 27 października ubiegłego roku. Parlamentarny wymiar temu wydarzeniu nadaje akcja „25 wierszy. Herbert w Sejmie”, której już drugą odsłonę można właśnie zobaczyć w sejmowym hallu.


Zbigniew Herbert, nazywany „poetą niezłomnym”, to jeden z najważniejszych polskich twórców XX wieku. Projekt „25 wierszy. Herbert w Sejmie” to przybliżenie posłom oraz gościom odwiedzającym gmachy sejmowe dwudziestu pięciu fragmentów twórczości poety.


Zmieniająca się co posiedzenie Sejmu wystawa będzie przez cały rok przypominała wszystkim przechodzącym przez Hall Główny jeden z wybranych wierszy twórcy Pana Cogito. W ten sposób poezja Herberta będzie stale obecna, zapraszając do chwili zadumy i zatrzymania się nad jej pięknem i nieprzemijającą wartością.


Warto przypomnieć, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ogromnych zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd:"W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń" - napisano w projekcie. uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta 


(za: Instytut Książki)

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku