Rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta?

Obrazek artykułu
Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu poparła w środę projekt uchwały ustanawiającej rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. W przyszłym roku przypada 20. rocznicą śmierci poety.

Komisja podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta pod koniec września przyjmując do dalszych prac projekt uchwały autorstwa Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej.


"W panteonie polskich pisarzy, poetów, twórców kultury mamy bardzo wiele znakomitych umysłów, osób niezwykle wrażliwych na polskie dzieje, piękno języka. Ale jest kilka postaci niezwykłych, bezdyskusyjnych i do nich na pewno należy Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych polskich, europejskich i światowych twórców, myślicieli. Co jest niezwykłe w jego poezji to otwarcie na myśl filozoficzną, nie tylko na język polski. Chcemy uczcić 20. rocznicę śmierci Herberta przypadającą w 2018 r." - powiedział na posiedzeniu komisji Makowski.


Komisja Kultury i Środków Przekazu poparła jednogłośnie projekt uchwały wprowadzając do jego treści kilka poprawek językowych. Przewodnicząca komisji Elżbieta Kruk, która została sprawozdawcą projektu, zapowiedziała złożenie wniosku o przyjęcie go przez Sejm przez aklamację.


W projekcie przypomniano, że 28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta - "jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ogromnych zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd".


"W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń" - napisano w projekcie.


źródło: Instytut Książki 

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy