Nagroda im. Wisławy Szymborskiej 2015

Obrazek artykułu
Laureatami przyznanej po raz trzeci Nagrody im. Wisławy Szymborskiej ex aequo zostali Roman Honet i Jacek Podsiadło.

Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej wręczono podczas uroczystej gali w sobotę wieczorem w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

 

Roman Honet został nagrodzony za tomik Świat był mój (Biuro Literackie),

Jacek Podsiadło za Przez sen (Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN).

 

Wartość nagrody wynosi 200 tysięcy złotych. Zwycięzcy otrzymali także statuetki będące przestrzennym przedstawieniem wyklejanki Wisławy Szymborskiej.

 

„U Romana Honeta, począwszy od podstawowej antynomii miłości i śmierci, członkowie kapituły dopatrzyli się nawiązania do tradycji baroku i symbolizmu. Już w pierwszym wierszu autor wydaje się podejmować tę tradycję, przeciwstawiając urzeczowionej doczesności śmierci dążenie do sublimacji″ - powiedział, ogłaszając werdykt, przewodniczący kapituły nagrody, prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski.

 

Z kolei w poezji Jacka Podsiadły „kapituła dostrzegła odwagę sięgnięcia do form retorycznych i wersyfikacyjnych, zdawałoby się od dawna zapomnianych; do rymu i rytmu, który napędza tę poezję″. „Apologia języka poetyckiego, dowody językowej energii zawierają się w rytmie tworzącego się świata, w zabawie, karuzeli słów wyraża się sens i radość realnego życia, a nie tylko pisania″ - stwierdził Pomorski.

 

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku