Ruszył nabór wniosków o stypendia z programu „Gaude Polonia”

Obrazek artykułu
Do 15 października br. można składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2022.

Program skierowany jest do osób do 40 roku życia z wyższym wykształceniem oraz obywatelstwem Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.


Kandydat powinien złożyć wniosek opisujący jego koncepcję projektu stypendialnego, czyli własny autorski projekt twórczy w jednej ze wskazanych dziedzin (film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki i teatru, konserwacja dzieł sztuki, literatura/przekład, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne oraz teatr). Do dokumentów należy dołączyć CD lub pendrive z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata. Dodatkowo wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje od twórców uznanych w danej dziedzinie.


Wnioski o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia” należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do Narodowego Centrum Kultury (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa), ale też do Instytutów Polskich na Białorusi (ul. Wołodarskiego 6, 220030 Mińsk) i Ukrainie (ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17, 01-030 Kijów).


O Programie


Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” opiera się na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury. Stypendia odbywają się w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Wysokość stypendium wynosi 3 750 zł brutto miesięcznie.

Oceny formalnej wniosków dokonuje Narodowe Centrum Kultury. Ocenę merytoryczną przeprowadza komisja powołana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wniosek i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/aktualnosci/nabor-wnioskow-na-2022-rok


Źródło: Instytut Książki

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl