Czym jest poczucie własnej wartości?

Okładka
Poczucie własnej wartości to skłonność do odczuwania siebie jako osoby zdolnej do radzenia sobie z podstawowymi wyzwaniami życia i bycia godnym szczęścia. To zaufanie do skuteczności naszego umysłu, naszej zdolności myślenia. W dalszej kolejności jest to wiara w naszą zdolność uczenia się, dokonywania właściwych wyborów i decyzji oraz skutecznego reagowania na zmiany.To także doświadczenie, że sukces, osiągnięcia, spełnienie - szczęście - są dla nas właściwe i naturalne. Wartość tego zaufania dla przetrwania jest oczywista; podobnie jest z niebezpieczeństwem, gdy go brakuje.


Nathanie Branden, wykłada od lat na temat poczucia własnej wartości i ogromnym wyzwaniem było przekonanie ludzi, że temat jest wart zgłębienia. Kiedyś było to zupełnie niemożliwe, dziś wydaje się, że prawie wszyscy mówią o poczuciu własnej wartości, a istnieje niebezpieczeństwo, że pomysł może zostać strywializowany. A jednak ze wszystkich sądów, które wydajemy w życiu, żaden nie jest ważniejszy niż osąd, który wydajemy na sobie.


Czym jest samoocena, od czego ona zależy i jakie są jedne z najbardziej rozpowszechnionych nieporozumień na jej temat? Co można zrobić, aby podnieść jego poziom? I jaką rolę w jego kształtowaniu pełnią inni ludzie?


Poczucie własnej wartości to doświadczenie. Jest to szczególny sposób doświadczania siebie. To znacznie więcej niż zwykłe uczucie - należy to podkreślić. Obejmuje elementy emocjonalne, oceniające i poznawcze. Pociąga też za sobą pewne dyspozycje do działania: raczej zmierzać w kierunku życia niż od niego; poruszać się w kierunku świadomości, a nie od niej oddalać; traktować fakty z szacunkiem, a nie zaprzeczać; działać samodzielnie, a nie odwrotnie.


Poczucie własnej wartości nie jest euforią ani pogodą ducha, które mogą chwilowo wywołać narkotyk, komplement lub romans. To nie jest złudzenie ani halucynacja. Jeśli nie jest ugruntowana w rzeczywistości, jeśli nie jest budowana w czasie poprzez odpowiednie działanie umysłu, nie jest to samoocena.


Źródłem naszej potrzeby poczucia własnej wartości jest potrzeba świadomości, aby nauczyć się ufać sobie. A korzeniem potrzeby nauczenia się takiego zaufania jest fakt, że świadomość jest wolicjonalna: mamy wybór, aby myśleć lub nie myśleć.

Budowanie poczucia własnej wartości


W książce „6 filarów poczucia własnej wartości” Nathanie Branden analizuje sześć praktyk, które uważa za istotne dla pielęgnowania i podtrzymywania zdrowej samooceny: praktyka świadomego życia, akceptacji siebie, odpowiedzialności za siebie, asertywność, życiowe cele i prawość. Co oznacza każda z tych praktyk? Autor bardzo dokładnie to streścił i tak:


Praktyka życia świadomego: szacunek dla faktów; bycie obecnym w tym, co robimy, podczas gdy to robimy; poszukiwanie i bycie otwartym na wszelkie informacje, wiedzę lub opinie, które dotyczą naszych zainteresowań, wartości, celów i projektów; starając się zrozumieć nie tylko świat zewnętrzny wobec siebie, ale także nasz świat wewnętrzny, abyśmy nie wydostali się z samoślepoty.
Praktyka akceptacji siebie: chęć posiadania, doświadczania i brania odpowiedzialności za nasze myśli, uczucia i czyny, bez uników, zaprzeczania lub wyrzeczenia się - a także bez wyrzeczenia się siebie; pozwalanie sobie na myślenie, doświadczanie emocji i patrzenie na swoje działania.
Praktyka odpowiedzialności za siebie: uświadomienie sobie, że jesteśmy autorem naszych wyborów i działań; że każdy z nas jest odpowiedzialny za życie i dobre samopoczucie oraz za realizację naszych celów; że jeśli potrzebujemy współpracy innych ludzi, aby osiągnąć nasze cele, musimy w zamian oferować wartości.
Praktyka asertywności: bycie autentycznym w kontaktach z innymi; traktowanie naszych wartości i osób z godnym szacunkiem w kontekście społecznym; odmawianie udawania rzeczywistości tego, kim jesteśmy lub co cenimy, aby uniknąć dezaprobaty; gotowość do stawania w obronie siebie i naszych pomysłów we właściwy sposób w odpowiednich kontekstach.
Praktyka celowego życia: określenie naszych krótko- i długoterminowych celów lub celów oraz działań potrzebnych do ich osiągnięcia (sformułowanie planu działania); organizowanie zachowań w służbie tym celom; monitorowanie działań, aby mieć pewność, że trzymamy się kursu.
Praktyka integralności osobistej: życie w zgodzie między tym, co wiemy, co wyznajemy i tym, co robimy; mówić prawdę, szanować nasze zobowiązania, dawać przykład w działaniu wartości, które wyznajemy, że podziwiamy.


Wszystkie te praktyki przedstawione w książce łączy szacunek dla rzeczywistości. Kiedy staramy się dostosować się do rzeczywistości, jak najlepiej ją rozumiemy, pielęgnujemy i wspieramy naszą samoocenę.


Tak więc, jeśli jesteśmy uważni w tej dziedzinie, widzimy, że poczucie własnej wartości nie jest darmowym darem natury. Trzeba ją pielęgnować, trzeba na nią zapracować. Okazuje się, że nie można tego osiągnąć przez obsypanie pochwałami. Ani przez podboje seksualne. Ani przez materialne przejęcia. Ani przez osiągnięcia szkolne czy zawodowe swoich dzieci.

Błędne przekonania dotyczące poczucia własnej wartości


Kiedy nie rozumiemy zasugerowanych powyżej zasad, staramy się szukać poczucia własnej wartości tam, gdzie nie można jej znaleźć - a jeśli uczestniczymy w „ruchu poczucia własnej wartości”, przekazujemy innym nasze nieporozumienia.


Wszystko, co musimy zrobić, to oddać odpowiedzialność Bogu, a poczucie własnej wartości jest nam zagwarantowane. To nie jest pomocna wiadomość do przekazania ludziom. Nie jest to też prawdą.


Jeszcze innym nieporozumieniem - bardzo różnym od tych, które omówił w książce Nathanie Branden - jest przekonanie, że miarą naszej osobistej wartości są nasze osiągnięcia zewnętrzne. Podziwiamy osiągnięcia w sobie i innych, i jest to naturalne i właściwe. Jednak to nie to samo, co powiedzenie, że nasze osiągnięcia są miarą lub podstawą naszej samooceny. Źródłem naszej samooceny nie są nasze osiągnięcia jako takie, ale te wewnętrznie generowane praktyki, które umożliwiają nam osiągnięcie. To, ile osiągniemy na świecie, nie zależy od nas w pełni.


Świadomość tego, co wpływa na naszą samoocenę


Poczucie własnej wartości, odzwierciedla naszą najgłębszą wizję naszych kompetencji i wartości. Czasami ta wizja jest naszą najściślej strzeżoną tajemnicą, nawet przed nami samymi, tak jak wtedy, gdy próbujemy zrekompensować nasze braki czymś, co nazywam pseudooceną - udawaniem pewności siebie i szacunku do siebie, których, tak naprawdę nie czujemy. Nie ma nic bardziej powszechnego niż próba ochrony poczucia własnej wartości nie świadomością, ale nieświadomością - zaprzeczaniem i unikaniem - co skutkuje jedynie dalszym pogorszeniem samooceny.

Niezależnie od tego, czy się do tego przyznajemy, czy nie, istnieje poziom, na którym wszyscy wiemy, że kwestia poczucia własnej wartości ma największe znaczenie.

Książka Nathaniela Brandena to lektura niezbędna dla każdego, kto osobiście lub zawodowo interesuje się poczuciem własnej wartości. Książka przekonująco pokazuje, dlaczego poczucie własnej wartości jest podstawą zdrowia psychicznego, osiągnięć, osobistego szczęścia i pozytywnych relacji. Dr Branden przedstawia sześć filarów, opartych na działaniach praktyk codziennego życia, które stanowią podstawę poczucia własnej wartości - badając kluczowe znaczenie samooceny w pięciu obszarach: miejscu pracy, rodzicielstwie, edukacji, psychoterapii i ogólnie kulturze. Książka dostarcza konkretnych wskazówek dla nauczycieli, rodziców, menedżerów i terapeutów, którzy są odpowiedzialni za rozwijanie poczucia własnej wartości u innych. I pokazuje, dlaczego w dzisiejszym chaotycznym i konkurencyjnym świecie poczucie własnej wartości jest fundamentalne dla naszej siły osobistej i zawodowej.


To również kompleksowa analiza fundamentalnych cech i potrzeb człowieka. Jest to książka psychologiczna, która zapewnia kontekst i sposoby rozumowania.


Praca nad wykonywaniem zdań jest pozornie prostym, ale wyjątkowo potężnym narzędziem do podnoszenia samorozumienia, poczucia własnej wartości i osobistej efektywności. Opiera się na założeniu, że każdy z nas ma więcej wiedzy, niż normalnie jesteśmy świadomi - więcej mądrości niż używamy, więcej potencjałów niż zwykle przejawia się w naszym zachowaniu.


Książka jest szczególnie adresowana do wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w procesie własnej ewolucji, wezwaniem do działania, do walki przedstawionym na język psychologii: moje ja jest ważne i musi zostać zrealizowane, a nie odurzone. Najogólniej ujmując, książka stanowi odpowiedź na cztery konkretne pytania odnośnie tego, czym jest samoocena, dlaczego jest tak istotna, jak można podnieść jej poziom i jaką rolę w jej kształtowaniu pełnią inni? Jest to lektura, będąca wezwaniem do działania.

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl