Warszawa ul Próżna 7/9

Share

Życie w sieci - Spotkanie z austriacką pisarką Kathrin Rögglą - Warszawa

Od: 22-01-2018 do: 22-01-2018
Event image
22 stycznia - Życie w sieci - Spotkanie z austriacką pisarką Kathrin Rögglą.
Między Google i McKinseyem. Życie w sieci, globalna digitalizacja i zanik osobowości - Spotkanie z austriacką pisarką Kathrin Rögglą

Prowadzenie: 
Prof. JOANNA JABŁKOWSKA (Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny)

Fragmenty prozy Kathrin Röggli przeczyta ALEKSANDRA JUSTA

spotkanie po polsku oraz niemiecku, z tłumaczeniem konsekutywnym na polski 
tłum. MACIEJ ZGONDEK, www.sine-qua-non.pl
wstęp wolny

Kathrin Röggla (ur. 1971 w Salzburgu, mieszka w Berlinie) nazywana jest córką Elfriede Jelinek. Porównanie to jest trafne, jeśli założymy, że wyróżnikami twórczości obu autorek są krytyka języka i gra językowa, obnażające słabości i patologie współczesnych społeczeństw, oraz bezwzględna krytyka zniewolenia jednostki poprzez pozornie demokratyczne, w istocie zaś ograniczające indywidualność mechanizmy władzy. 
O ile jednak Jelinek interesuje się nie tylko problemami globalnymi (na przykład wojną w Iraku czy terroryzmem), przede wszystkim koncentrując się na krytyce współczesnej Austrii i na jej braku rozliczenia z przeszłością, to Röggla deklaruje otwarcie, że ojczyzna nie jest jej tematem, wypaliłaby się, zajmując się Austrią. 
Obserwuje społeczności świata, młodych ludzi, nowe rynki pracy, kontakty między Europą i tak zwanymi krajami rozwijającymi się. Opisuje zagrożenia, patologie, niebezpieczeństwa groźniejsze niż wojna, bo niewidoczne, ładnie opakowane, stanowiące pozór życia w luksusie i w wolności. W rzeczywistości, zdaniem pisarki, żyjemy w korporacyjnym porządku i ograniczamy nasz język do ogólnie zrozumiałych, odartych z własnego znaczenia słów: monitoring, good governance, consultancy, benchmarks, assessement…

22.01.2018 (pon. / Mo.)
18.00
Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa

Organizacja: Austriackie Forum Kultury
Współpraca: dr Ewa Wojno-Owczarska, Instytut Germanistyki UW

Od 2 do 10000 znaków