Matras odpowiada na bezpodstawne zarzuty

Obrazek artykułu
W ostatnim czasie na temat spółki Matras pojawiły się niepokojące i negatywne publikacje, dlatego zarząd Matras SA postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na bezpodstawne zarzuty.

KOMUNIKAT


Spółka Matras S.A. jest zmuszona odpowiedzieć na szereg negatywnych publikacji na jej temat. Matras w 2015 r. odnotował blisko 9 mln zł zysku. Firma jest w trakcie restrukturyzacji i przeprowadza niezbędne inwestycje w spółkę.


W czerwcu br. ukazały się w Gazecie Wyborczej dwa teksty informujące o złej kondycji finansowej spółki Matras. Nikt z ramienia firmy Matras nie miał możliwości wypowiedzenia się w tych publikacjach – w tekście są za to szeroko przytaczane anonimowe źródła.Dlatego też przekazujemy Państwu informacje o wynikach i planach firmy.


Wyniki

Matras S.A. odnotowała w roku 2015 zysk z działalności operacyjnej w wysokości 8,7 mln zł. brutto, a EBITDĘ na poziomie 15,8 mln zł. Rok do roku obroty firmy wzrosły o 20 mln zł. W roku 2015 spółka przeprowadziła szereg inwestycji o wartości sięgającej 20 mln zł, otwarto między innymi 24 nowe księgarnie.Przypominamy, że w roku 2014 nastąpiła zmiana właścicielska spółki. Priorytetami tuż po przejęciu były: udrożnienie zatorów płatniczych dla dostawców i kontrahentów oraz uporządkowanie firmy. Dlatego też spółka została od razu dofinansowana kwotą 50 mln zł, a to pozwoliło spłacić zastane zaległości wobec dostawców.


Współpraca z wydawcami

Matras bardzo ceni sobie współpracę ze swoimi dostawcami, a z wydawcami książkowymi w szczególności. Jesteśmy polską siecią księgarską – nie szukamy łatwych rozwiązań komercyjnych, ponieważ naszym priorytetem jest utrzymanie profilu księgarskiego sklepów. Wierzymy, że jest to nasz wspólny cel, który pozwoli na powiększanie udziału wydawców w sprzedaży.Tym bardziej zdziwiły nas niezwykle negatywne wypowiedzi kilku wydawców w artykule, podczas gdy od tych samych kontrahentów słyszymy też zapewnienia o chęci współpracy. W okresach rzekomych blokad towarów do Matras realizowane były dostawy. Również skala zaległości wobec dostawców w tekście jest wyolbrzymiona. Sam fakt opóźnień jest zjawiskiem występującym w naszej branży powszechnie. Wiadomo bowiem, że niedostatki pierwszego półrocza całkowicie rozliczane są nadpłynnością w IV kwartale, i znakomita część naszych dostawców zdaje sobie z tego sprawę.Tak negatywne sądy części dostawców mogą wynikać jednak z faktu, że pochodzą w większości od właścicieli konkurencyjnych sieci księgarskich. Jesteśmy przekonani, że nie mogli nie wiedzieć, że te wypowiedzi w sposób bezpośredni zaszkodzą firmie Matras. W ostatnim czasie obserwujemy również duże zainteresowanie przejęciem najlepszych lokalizacji naszej sieci.


Rozwój

Trwa niezbędna restrukturyzacja spółki, proces który nigdy nie jest łatwy. Główne realizowane projekty to: wdrożenie nowoczesnego oprogramowania informatycznego oraz uruchomienie profesjonalnego centrum magazynowego. Firma inwestuje też w nową kadrę menadżerską – widzimy potrzebę poprawy komunikacji z partnerami biznesowymi, choć wymiana kadry kierowniczej posiadającej pewne relacje ze środowiskiem powoduje niewątpliwie poruszenie w branży.W lipcu b.r. zostanie otwarte nowe centrum logistyczne. Jest to nowoczesna i profesjonalna powierzchnia magazynowa o powierzchni 13,5 tys. m² , która pozwoli na przechowywanie książek i pozostałych towarów handlowych oraz prowadzenie kompleksowych usług logistycznych. Obniżone koszty logistyki i sprawna dystrybucja składać się będą na profesjonalny serwis magazynowy – konkurencyjna oferta takich kompleksowych usług będzie skierowana także do naszych dostawców i kontrahentów z całej branży wydawniczej.


Przejściowe trudności

Pierwotnie magazyn miał być budowany przez inwestora zewnętrznego. Niestety w trakcie realizacji zaskoczyła nas informacja, że musiał on wycofać się z projektu, co zmusiło nas to do przejęcia inwestycji i zakończenia jej we własnym zakresie. Nieplanowane w budżecie finansowanie projektu odbiło się na bieżącej płynności. Jest to jednak sytuacja przejściowa i spodziewamy się poprawy warunków w III i IV kw. kiedy jako firma handlowa realizujemy swoje zyski.W konsekwencji prowadzonej restrukturyzacji przewidujemy także w IV kw. możliwość dofinansowania spółki poprzez podniesienie kapitału przez dotychczasowych i nowych wspólników.Z przykrością oceniamy więc ostatnie artykuły jako tendencyjne i jednostronne. Nie pytano nikogo ze spółki Matras o zdanie, a wydźwięk materiału miał zaszkodzić firmie i sieci. Tekst zawiera w większości nieprawdziwe informacje, za to wywołuje nerwowość wśród naszych kontrahentów, sugerując możliwość upadłości firmy. Tymczasem od momentu przejęcia przez nowego właściciela, Matras był bardzo dobrym płatnikiem.Dlatego zarząd ze swojej strony chce zapewnić, że nie ma żadnych przesłanek do ogłoszenia upadłości spółki i że Matras realizuje swoje zobowiązania na bieżąco, choć z pewnymi opóźnieniami – mamy pewność, że problem opóźnień ustanie całkowicie w IV kw. tego roku.Zarząd spółki ma nadzieję, że sieć księgarni Matras posiada swoich sympatyków również wśród naszych kontrahentów. Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę i liczymy na dalszą jej kontynuację.

 

Z pozdrowieniami
Zarząd Matras SA

Kontakt:
Paweł Mistewicz – biuro prasowe, tel. 48 507 134 936, pawel.mistewicz@corepr.pl
Marta Plakwicz – dyrektor marketingu, tel. 48 512 606 344, marta.plakwicz@matras.pl

 

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl