Zgłoszenia do Nagrody Wielkiego Kalibru do 25 stycznia

Obrazek artykułu
Wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zaprasza do składania zgłoszeń do tegorocznej edycji NWK.

Nagroda Wielkiego Kalibru, ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Jacka Sutryka,  dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej opublikowanej przez polskiego autora w języku polskim w roku 2021. wynosi 25 000 zł. Zostanie ona wręczona w czasie uroczystej gali w dniu 28 maja 2022 roku we Wrocławiu w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2022.

W tym roku przyznana zostanie także Nagroda Czytelników. Czytelnicy będą mogli wybierać spośród powieści nominowanych przez jurorów do finału. Szczegółowe warunki plebiscytu Czytelników zostaną ogłoszone po wyłonieniu finalistów.

Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 7 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na adres organizatora. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2021 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski. Nadesłane książki muszą być opatrzone numerem ISBN.

Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 25 stycznia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Książki należy nadsyłać na adres: EMG Ewa Mańkowska-Grin, Portal Kryminalny, 31-055 Kraków, ul. Miodowa 6/1 z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2022. Na adres mailowy ewa.dabrowska@portalkryminalny.pl należy wysłać informację na temat zgłaszanych tytułów (wydawca, autor i tytuł książki).

Spośród nadesłanych książek jurorzy nominują do NWK siedem powieści i prześlą swoje nominacje do organizatora do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Nominacje zostaną ogłoszone  do dnia 5 maja 2022 roku.


Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl