„Zeszyty Literackie” nr 123 numer dedykowany Patrickowi Leigh Fermorowi

Obrazek artykułu
Ostatni z wielkich pisarzy podróżników PATRICK LEIGH FERMOR wreszcie po polsku...
Kwartalnik literacko-artystyczny. Rok założenia 1982. "Najlepsze polskie pismo literackie - tak twierdzę z ręką na sercu" Zbigniew Herbert

W najnowszym numerze Zeszytów literackich:

Anna Arno, Michael Maar, W. G. Sebald, Michał Szymański o Vladmirze Nabokovie;
Julia Hartwig o Sławomirze Mrożku; Krzysztof Pomian i Henryk Samosnowicz o Jerzy Jedlickim;
Timothy Snyder, Literatura i polityka;
Tomas Venclova, Spotkania z Jurijem Łotmanem;
Adam Zagajewski o Bernhardzie Hartmannie;
Roberto Salvadori, Lucien Carr i rok 1944;
Ewa Bieńkowska o Łukaszu Korolkiewiczu;
Mariusz Wilk o Witoldzie Gombrowiczu;
Maria Iwaszkiewicz o Julianie Stryjkowskim;
Marta Wyka o Albercie Camus;
Michał Szymański, Powrót z Albanii;
Claudio Magris, Lekki ton Herzla, proroka.

Wiersze: Natalia de Barbaro, Edward Hirsch, Konstandinos Kawafis, Jorgos Seferis, Tomas Venclova, Adam Zagajewski

Zeszyty literackie dostępne pod adresem:  zeszytyliterackie.com

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl