XI Konkurs Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz”

Obrazek artykułu
Do 15 stycznia można nadsyłać prace na XI Konkurs Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz”. Pula nagród w konkursie wynosi 1.800 złotych.
Do udziału w konkursie zaprasza organizator - Krasnostawski Domu Kultury.
Do konkursu może przystąpić każdy, kto chce w ten sposób dać upust swym szałom miłosnym i porywom twórczym. Nie liczą się wiek, staż, doświadczenie. Wiersze muszą być oryginalne, dyktowane sercem, a nie chęcią zysku.

Zainteresowani udziałem do dnia 15 stycznia 2018 powinni nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane wcześniej utwory. Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do lat 18” i „dorośli”. Prace należy przesłać na adres Organizatora: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw  (z dopiskiem: „JCKATP!” i wyraźnie zaznaczoną kategorią).


Pula nagród wynosi 1.800 złotych.


Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/10746BFYVomNxKJ9foxqZm2SFSoUrV3KL/viewOd 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku