Krasnystaw ul. Okrzei 10

Share

XXIII Konkurs Poetycki im. Anny Kamieńskiej - Keasnystaw

Od: 20-04-2018 do: 20-04-2018
Event image
20 kwietnia - XXIII Konkurs Poetycki im. Anny Kamieńskiej
Krasnostawski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie serdecznie zapraszają autorów zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego do udziału w XXIII Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej na zbiór poezji wydanych w roku 2016, bądź w roku 2017. Celem konkursu jest promocja poezji oraz docenienie autorów i wydawnictw z terenu Lubelszczyzny. Tomiki można zgłaszać do 29 marca, natomiast ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi 20 kwietnia w siedzibie Krasnostawskiego Domu Kultury. Towarzysząca rozstrzygnięciu uroczystość, jak co roku będzie wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów przez przedstawicieli środowiska literackiego naszego regionu, a także wszystkich zainteresowanych twórczością poetycką i kulturą języka polskiego.

REGULAMIN
XXIII KONKURSU POETYCKIEGO im. ANNY KAMIEŃSKIEJ 

1. Organizatorem XXIII Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej jest Krasnostawski Dom Kultury.
2. Współorganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie.
3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych, zamieszkali na terenie Województwa Lubelskiego.
4. Zgłoszenia nadsyłać mogą autorzy, wydawnictwa, stowarzyszenia oraz związki twórcze.
5. Od 2016 roku Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim, w związku z tym do tegorocznej edycji mogą być zgłaszane oryginalne tomiki poezji opublikowane w roku 2016, bądź w roku 2017. 
6. Jury nie będzie rozpatrywać tomików stanowiących wybory z wcześniej wydanych pozycji książkowych. 
7. Nadesłane tomiki pozostają w dyspozycji Organizatora i nie będą odsyłane.
8. Laureata Konkursu wybiera Jury powołane przez Krasnostawski Dom Kultury.
9. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną ufundowaną przez Organizatora, a wydawnictwo, które wydało nagrodzony tomik otrzyma pamiątkowe wyróżnienie.
10. Do nadesłanych książek należy dołączyć dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
11. Nadesłanie tomiku wierszy jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie go w formie publikacji pokonkursowych bądź reklamujących kolejne edycje Konkursu.
12. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Krasnostawskim Domu Kultury, ul. Okrzei 10.
13. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnej godzinie rozstrzygnięcia Konkursu i zostaną zaproszeni na jego rozstrzygnięcie.
14.Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie tomiku wierszy w trzech egzemplarzach do dnia 29 marca 2018 r. na adres:
Krasnostawski Dom Kultury
ul. Okrzei 10
22-300 Krasnystaw
z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. Kamieńskiej”.

Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Stanisław Kliszcz, tel. 82 576 22 18, e-mail: kultura@krasnystaw.pl

Od 2 do 10000 znaków