Share

Środy nad książką – o historii Hirszfeldów.- Wrocław

Od: 17-01-2018 do: 17-01-2018
Event image
17 stycznia - Podczas styczniowego spotkania z literackiej serii porozmawiamy o historii Hirszfeldów.

Ludwik Hirszfeld był światowej sławy badaczem grup krwi, twórcą seroantropologii, po 1945 roku założycielem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, kandydatem do nagrody Nobla. Jego żona Hanna – wybitnym pediatrą, profesorem Akademii Medycznej, twórczynią wrocławskiej szkoły pediatrycznej. W czasie wojny oboje trafili do warszawskiego getta, gdzie Ludwik Hirszfeld zajmował się m.in. leczeniem chorych na tyfus plamisty, a jego żona kierowała oddziałem niemowlęcym szpitala. Oboje są bohaterami najnowszej książki Urszuli Glensk Hirszfeldowie – zew krwi, która będzie właśnie gościem tego spotkania.

dr hab. Urszula Glensk – literaturoznawczyni zajmująca się non-fiction i krytyką literacką. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi zajęcia o reportażu i organizuje Studencką Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego – Słowa bez Granic. Opublikowała 150 artykułów naukowych i publicystycznych – m.in. w „Znaczeniach”, „Gazecie Wyborczej”, „ResPublice Nowej” i na portalu „Studio Opinii”. Jest stałą recenzentką „Nowych Książek”.

Autorka monografii Proza wyzwolonej generacji 1989–1999 (Wydawnictwo Literackie, 2002), Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze (Atut, 2007), Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu (Universitas 2012, wyróżnienie „Książka Miesiąca” magazynu literackiego „Książki”), a także współautorką podręcznika creative writing Jak zostać pisarzem? Za książkę Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu 1918-1939otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki” (2015). Za habilitację została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.


wstęp wolny


Środy nad książką

Cykl spotkań w sezonie 2017/2018, do których punktem wyjścia są publikacje dotyczące najnowszej historii Polski: nowe, głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste. Bohaterami spotkań będą ich autorzy: uczeni, publicyści, świadkowie historii, którzy odpowiedzą na pytania prowadzących i publiczności.

więcej informacji o cyklu i programie na stronie

Od 2 do 10000 znaków