Share

NIE TYLKO BARYKADY. OPÓR SPOŁECZNY W STANIE WOJENNYM - CYKL ŚRODY NAD KSIĄŻKĄ - Wrocław

Od: 13-12-2017 do: 13-12-2017
Event image
13 grudnia - spotkanie z nowego cyklu, które poświęcone będzie rozmaitym, częstokroć dziś zapomnianym formom oporu społecznego.

Część z nich inspirowana była przez struktury podziemnej „Solidarności“, część powstawała spontanicznie. Dziś nikt nie odpowie już na pytanie, kto np. wymyślił noszenie oporników elektronicznych na znak sprzeciwu wobec WRON. Jak w każdym dramatycznym okresie polskiej historii, ważną rolę w podtrzymywaniu oporu odgrywał humor, ośmieszający pozornie wszechpotężną władzę.

Spotkanie poprowadzi dr Łukasz Kamiński – historyk, absolwent i adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2000–2016 w Instytucie Pamięci Narodowej – sprawował różne funkcje w pionie edukacji publicznej (w tym: 2009–2011 dyrektor Biura Edukacji Publicznej, 2011–2016 prezes IPN). Specjalizuje się w historii oporu i opozycji antykomunistycznej w Polsce oraz historii powojennych relacji polsko-czechosłowackich.

Autor i współautor ponad pięciuset publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego żywiołowego oporu społecznego 1944–1948 (Toruń 2000), Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (Wrocław 2009, wspólnie z P. Blažkiem i G. Majewskim), NSZZ „Solidarność“ 1980–1989 t. 2–7 (Warszawa 2010, redaktor wspólnie z G. Waligórą). Członek Rady Muzeum Historii Polski oraz Rady Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.


wstęp wolny


Środy nad książką

Cykl spotkań w sezonie 2017/2018, do których punktem wyjścia są publikacje dotyczące najnowszej historii Polski: nowe, głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste. Bohaterami spotkań będą ich autorzy: uczeni, publicyści, świadkowie historii, którzy odpowiedzą na pytania prowadzących i publiczności.

więcej informacji o cyklu i programie na stronie

Od 2 do 10000 znaków