Share

Gala Poetycka - Turek

Od: 18-11-2017 do: 18-11-2017
Event image
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przyznanych w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Włodzimierza Pietrzaka.
XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 roku podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”.
 Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 18 listopada 2017 r., najpóźniej do 15 grudnia 2017 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.

Od 2 do 10000 znaków