Wsparcie finansowe na projekty tłumaczeń oraz promocję książek

Obrazek artykułu
Kreatywna Europa - wsparcie finansowe na projekty to unijny program dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na Tłumaczenia literackie. Wnioski mogą składać wydawcy lub wydawnictwa. Nabór wniosków w pierwszym kwartale 2018 r.

KREATYWNA EUROPA to unijny program zaplanowany na lata 2014–2020, wspierający europejskie działania z sektora kultury, audiowizualnego i kreatywnego. Jedną części Programu jest KOMPONENT KULTURA jest skierowany do publicznych oraz prywatnych  podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie w ramach dwóch obszarów grantowych: Projekty współpracy europejskiej i Tłumaczenia literackie.

 

Tłumaczenia literackie są szansą zdobycia dofinansowania na realizację działań związanych z tematyką kulturalną. Nabór powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i lingwistycznej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie. Priorytetami obszaru są:

 

-wsparcie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej,

-promocja międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich oraz zwiększenie ich dostępności w UE i poza nią

-pozyskanie nowych odbiorców przetłumaczonych książek,

-zwiększenie widoczności i znaczenia tłumaczy literackich.


Wnioski mogą składać wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowani w krajach uczestniczących w programie, aktywni w sektorze wydawniczym, posiadający osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o maksymalne dofinasowanie w wysokości  100 tys. euro  na tłumaczenie i promocję pakietu od 3 do 10 książek beletrystycznych (fikcja literacka, niezależnie od gatunku) bądź 100 tys. euro rocznie tłumaczenie pakietu od 5 do 10 książek beletrystycznych rocznie (fikcja literacka, niezależnie od gatunku, w ramach umów o partnerstwie).

 

Grant można przeznaczyć na tłumaczenie, publikację, dystrybucję, marketing, promocję autorów i tłumaczy. Tłumaczenie powinno dotyczyć języków urzędowych krajów uczestniczących w programie, łaciny lub starożytnej greki.

 

Dofinansowanie można uzyskać także na tłumaczenie literatury dziecięcej i młodzieżowej, a projekt może zakładać wydanie utworów w wersji papierowej lub elektronicznej (e-booki).


źródło i więcej informacji: http://ksiazka.krakow.pl/pl/aktualnosci/kreatywna-europa.html


Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku