Ustawa o jednolitej cenie książek potrzebuje wsparcia

Obrazek artykułu
Zwolennicy wprowadzenia ustawy o jednolitej cenie książek zgodnie twierdzą, że działanie to pozwoli uratować księgarnie przed upadłościami, zahamować wzrost cen książek oraz zwiększyć dostęp do literatury, niestety ustawa potrzebuje wsparcia.
Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Książki z roku 2010, kontynuowano prace nad wprowadzeniem ustawy o jednolitej cenie nowości wydawniczych. Na wzór Niemiec czy Francji w Polsce miała zacząć obowiązywać zasada mówiąca, iż wydawcy oraz importerzy zostają zobowiązani do ustalenia, na okres 12 miesięcy, jednolitej ceny książki wprowadzanej do obiegu. Analiza polskiego rynku książki w Polsce dowiodła, że rozwiązanie to okaże się prawdziwym remedium na wiele kłopotów.

Prace nad ustawą umożliwiło utworzenie Funduszu Celowego PIK. Niestety choć od maja 2013 roku do końca lutego 2014 roku wpłat dokonało osiemnastu członków izby oraz pięć firm niezrzeszonych, uzbierana kwota nadal jest zbyt mała. Chcący wesprzeć prace proszeni są o dokonywanie wpłat na konto Polskiej Izby Książki 51 1240 6175 1111 0000 4575 2814 z adnotacją: FC UoK.

lista podmiotów, które już udzieliły wpłaty oraz szczegółowe informacje na stronie: http://www.pik.org.pl/pages/47/ustawa-o-jednolitej-cenie-ksiazki

Potrzebne są również podpisy wspierające: List otwarty do Pani Premier, Pań i Panów Senatorów oraz Posłanek i Posłów: Polska książka potrzebuje ratunku Pragnący złożyć swój podpis odnajdą formularz na stronie: http://audiowizualni.pl/index.php/apele/polska-ksiazka-potrzebuje-ratunku

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl