Rozpoczyna się nabór do V edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

Obrazek artykułu
Organizatorzy Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” zachęcają do zgłaszania książek wydanych w 2021 roku. Na laureatów czekają statuetki i nagrody finansowe.

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapraszają wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej za 2021 rok. Każda z instytucji ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii.

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wydanych w ubiegłym roku: Literacka Książka Roku, Pomorska Książka Roku i Całokształt pracy literackiej.

W kategorii Literacka Książka Roku jury będzie oceniało pozycje należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezji, prozy, reportażu literackiego, eseju, monografii, rozprawy krytyczno-literackiej o wysokich wartościach estetycznych oraz scenariusz i utwór dramatyczny. W kategorii Pomorska Książka Roku jury oceniać będzie publikację związane tematycznie z Pomorzem zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy oraz rozprawy naukowe. W kolejnej kategorii Całokształt pracy literackiej oceniany będzie dorobek pracy twórczej autora: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem (formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony internetowej www.wbpg.org.pl) oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki należy przesłać do 31 marca 2022 roku na adres biura Pomorskiej Nagrody Literackiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (adres: Targ Rakowy 5/6, 80-806).

Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali, która odbędzie się w październiku 2022 roku. „Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają statuetki oraz po 15 tysięcy złotych. Fundatorem nagród jest Marszałek Województwa Pomorskiego” – przekazała sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej Barbara Blacharska.

W ubiegłorocznej IV edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” w kategorii Literacka Książka Roku laureatem został Antoni Pawlak za tomik poezji „Ale bez rozgrzeszenia”. Za Najlepszą Pomorską Książkę Roku została uznana biografia Mikołaja Trzaski zatytułowana „Wrzeszcz!”, której autorami poza bohaterem są Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński. Pomorską Nagrodę Literacką za całokształt pracy literackiej otrzymał Paweł Huelle.

źródło: PAP, Piotr Mirowicz

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl