Premiera czasopisma „Interpretacje”

Obrazek artykułu
Nowy Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza i premiera czasopisma „Interpretacje” Przedstawiamy „Interpretacje”, katalog Festiwalu Tradycji Literackich, którego dwie edycje odbyły się w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, i jednocześnie pierwszy numer muzealnego czasopisma.

Postanowiliśmy rozpocząć od podcięcia gałęzi, na której siedzimy, inaczej mówiąc, od zdefiniowania pryncypiów, dlatego w Muzeum Pana Tadeusza między innymi pytamy po raz kolejny o sens, funkcje i postulowany kształt kanonu arcydzieł literatury oraz o znaczenie romantyzmu. Druga grupa poruszanych w piśmie wątków wiąże się z twórczością Tadeusza Różewicza analizowaną w kontekście tradycji Mickiewiczowskiej, a także innych tradycji i języków, zarówno narodowych, jak i tych związanych z teatrem, malarstwem czy fotografią. Tadeusz Różewicz został obok Adama Mickiewicza patronem pierwszej edycji Festiwalu Tradycji Literackich oraz dwóch wystaw czasowych w Muzeum Pana Tadeusza. Znajdujące się w ZNiO archiwum poety jest obecnie opracowywane i, co ważne, równolegle stanowi bazę do interpretacji artystycznych, dokonywanych w różnych mediach. Koordynacją tych działań zajmuje się nowo powstały Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza.


„Interpretacje” numer 1

 

redaktor naczelny: Marcin Hamkało

sekretarz redakcji: Maria Marszałek

korekta: Anna Gądek

projekt graficzny i skład: Grzegorz Owczarek / pillcrow.com

 

Copyright © Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2018

wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

ul. Szewska 37, 50-139

Wrocław druk: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN

 

Spis treści

5 Kama Sokolnicka Marginalia – na podstawie rękopisów T. Różewicza

13 Marcin Hamkało Tytułem wstępu

 

Część I

KANON

9 Andrzej Skrendo Kanon jako wartość demokratyczna

31 Arkadiusz Bagłajewski Mickiewicz między „zmierzchem paradygmatu” a powrotem romantyzmu

49 Anna Marchewka Czytane „na dziko”, czyli o możliwych swobodach w cieniu kanonu

53 Leszek Koczanowicz Lęki wspólnoty

65 Zbigniew Majchrowski Wypisy, czyli to, co zostało z nienapisanego artykułu o Różewiczu

75 Michał Kuziak Mickiewicz i tradycja literacka (nowoczesność oraz próby ewakuacji z niej)

95 Wojciech Browarny Flins w polskiej tradycji literackiej i literaturze

113 Dariusz Kawa Z wyjątkiem kilku

127 Jarosław Klejnocki Kanon szkolny jako propozycja przygody lekturowej

141 Dariusz Nowacki Proza polska po roku 1989 na mapie wpływów

151 Sławomir Jacek Żurek Szoah w kanonie lektur szkolnych

173 Inny kanon

Debata w ramach Festiwalu Tradycji Literackich 28 października 2017, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu


Część II

PRZERYWNIK LITERACKI

191 Dariusz Muszer Stary poeta przegląda się w piasku

203 Krzysztof Niewrzęda Pułapka, czyli Tadeusz Różewicz w swojej pinakotece

209 Filip Zawada Widzę siebie dzięki tobie czy sobie?

213 Adam Kaczanowski Jestem


Część III

RÓŻEWICZ

217 Mateusz Palka Tadeusz Różewicz a fotografia

233 Anka Herbut To, co się złożyć nie może

243 Adriana Prodeus Daj się ponieść

255 Bernhard Hartmann Twarze ocalonego. Twórczość Tadeusza Różewicza w niemieckojęzycznych przekładach

263 Justyna Czechowska Tymczasem w Szwecji

271 Leszek Koczanowicz Lęk i pociecha codzienności

277 Wojciech Browarny Różewicz „polityczny”. Kilka uwag

281 Karol Maliszewski Tradycja Różewicz

293 Andrzej Skrendo Wojna i wiara – przypadek Różewicza

297 Zbigniew Majchrowski Paradoksy Różewicza: ciało duchowe


magazyn w wersji .pdf do pobrania

 

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku