Polskie zombie w natarciu-zaprasza Zysk i S-ka

Obrazek artykułu
Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie: spotkanie z Robertem Cichowlasem oraz Łukaszem Radeckim, autorami książki Zombie.pl
Spotkaniu towarzyszyć będzie konkurs na najlepszą charakteryzację zombie, zapraszamy do wzięcia udziału, gwarantujemy ciekawe nagrody. 

 10 marca, godz. 18:00, Księgarnia Zysk i S-ka Wydawnictwo, ul. Wielka 10, Poznań Spotkanie poprowadzi Tomasz Nowak 


Regulamin Konkursu „Polskie zombie w natarciu!”


Przepisy ogólne

Organizatorem Konkursu jest Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Klub Fantastyki Druga Era oraz Epic Escape Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się Księgarni Zysk i S-ka Wydawnictwo, ul. Wielka 10, Poznań Przedmiotem Konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych osób najlepszej charakteryzacji Zombie podczas spotkania autorskiego z Robertem Cichowlasem oraz Łukaszem Radeckim 10 marca, godz. 18:00 w Księgarni Zysk i S-ka Wydawnictwo, ul. Wielka 10, Poznań, określane poniżej jako spotkanie. Celem Konkursu jest promocja polskich autorów oraz czytelnictwa. Konkurs jest indywidualny i skierowany do wszystkich chętnych. Konkurs ma charakter lokalny. Termin konkursu 10 marca 2016 r., godz. 18:00, Księgarnia Zysk i S-ka Wydawnictwo, ul. Wielka 10, Poznań. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  potwierdzenie przybycia na spotkanie do 9 marca 2016 roku pod adresem mailowym marketing.zyskwydawnictwo@gmail.com  Należy pojawić się na spotkaniu w charakteryzacji Zombie, wystarczający jest makijaż twarzy, nie ma wymogu stroju.

JURY KONKURSU

Losowania zwycięzcy dokona Jury powołane przez Organizatorów. W składzie jury znajdą się przedstawiciele Zysk i S-ka Wydawnictwa, Drugiej Ery oraz Epic Escape. Ocena dokonana przez Jury jest oceną ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie. Zwycięzca zostanie ogłoszony pod koniec spotkania.

NAGRODY

W Konkursie przewidziano 3 nagrody:

* Nagroda główna:

- 2 x wejściówka na Festiwal Fantastyki Pyrkon 2016

- pakiet książek

- gra Dying Light (wersja cyfrowa)

- voucher do jednorazowego wykorzystania w Epic Escape.

* II miejsce i III miejsce:

- pakiet książek

- gra Dying Light (wersja cyfrowa)

- voucher do jednorazowego wykorzystania w Epic Escape.

Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania.

 

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl