NIK- poziom czytelnictwa nie wzrasta

Obrazek artykułu
Według oceny Najwyższej Izby Kontroli poziom czytelnictwa nie wzrasta pomimo wydatkowania w latach 2012-2015 (I połowa) na rozwój czytelnictwa środków publicznych w łącznej wysokości 268 mln zł, działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomimo szerokich działań podejmowanych na rzecz rozwoju czytelnictwa nadal czytamy za mało. Okazuje się, że liczba osób, które przeczytały co najmniej jedną książkę wynosiła 39% w 2012 r. W roku 2014 odnotowano nieznaczny wzrost do 42%, przy czym żadnej książki w roku 2014 nie przeczytało 58% osób.


Niewielki wzrost czytelnictwa nie jest niestety stałą ponieważ w roku 2015 co najmniej jedną książkę przeczytało 37% osób (spadek o 5 pkt proc.), a liczba osób nieczytających wzrosła do 63%. Tym samym należy stwierdzić, że na chwilę obecną poziom czytelnictwa nie wzrasta pomimo wydatkowania w latach 2012-2015 (I połowa) na rozwój czytelnictwa środków publicznych w łącznej wysokości 268 mln zł, działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Najwyższa Izba Kontroli uważa, że „państwo powinno, więc stwarzać warunki do rozwoju oraz wzrostu czytelnictwa w społeczeństwie”, dlatego nadal prowadzone będą działania mające zaowocować wzrostem poziomu czytelnictwa.

 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zachowaniu komplementarności działań wobec rządowego programu wieloletniego powinien:


·         podjąć działania mające na celu promocję idei czytelnictwa oraz marki „NPRCz”,

·         zwiększyć rozpoznawalność w społeczeństwie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i marki „NPRCz”,

·         promować czytelnictwo w rodzinach, 

·         zwiększyć aktywność w zakresie promowania czytelnictwa w audycjach telewizyjnych,radiowych oraz w Internecie (w mediach społecznościowych),

·         zapewnić w większym stopniu dofinansowanie książek w formie elektronicznej, w tym promocji czytelnictwa e-booków i słuchania audiobooków.Więcej: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-rozwoju-czytelnictwa.html

 

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl