Nagroda węgierskiego PEN Clubu dla Zagajewskiego

Obrazek artykułu
Adam Zagajewski otrzymał Wielką Nagrodę Poetycką im. XV-wiecznego poety Janusa Pannoniusa, przyznawaną przez węgierski PEN Club.

Uroczystość przekazania nagrody odbyła się w Muzeum Tivadara Csontvaryego. Jak powiedział PAP PAP sekretarz generalny PEN Clubu Istvan Turczi: „Kuratorium nagrody jednogłośnie postanowiło przyznać ją Adamowi Zagajewskiemu. Jego twórczość jest na Węgrzech znana, gdyż już dwanaście lat temu ukazał się u nas znakomity tomik jego wierszy w przekładzie. Poza tym uznaliśmy, że duchowi nagrody odpowiadałoby przyznanie jej w roku 90. rocznicy powstania węgierskiego Pen Clubu oraz 60. rocznicy rewolucji węgierskiej 1956 r. polskiemu twórcy".


Adam Zagajewski jako laureat Wielkiej Nagrody Poetyckiej im. XV-wiecznego poety Janusa Pannoniusa, otrzymał 50 tys. euro. 

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl