Międzynarodowy Dzień Pisarzy - 3 Marzec

Obrazek artykułu
3 marca to dzień, w którym swoje święto obchodzą pisarze i pisarki na całym świecie. Również z tej okazji nasz portal wszystkim twórcom słowa pisanego życzy połamania piór, kałamarzy, maszyn do pisania i klawiatur.
A teraz troszkę o historii tego międzynarodowego wydarzenia. Otóż....


Międzynarodowy Dzień Pisarzy został ustanowiony przez PEN Club w 1984 roku.
Międzynarodowy Dzień Pisarzy został ustanowiony 30 lat temu przez PEN Club - stowarzyszenie pisarzy założone w 1921 r. w Londynie. Zadaniem PEN Clubu miało być promowania przyjaźni oraz intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami z całego świata. Nazwa ta  jest skrótem utworzonym od  pierwszych liter słów: poets, playwriters, essayists, novelists - poeci, dramatopisarze, eseiści, powieściopisarze.

Założycielem Polskiego Klubu Literackiego PEN (1925) i pierwszym prezesem był Stefan Żeromski. Od 2001 roku tę funkcję pełni Władysław Bartoszewski.

W Polsce Światowy Dzień Pisarza nie jest jeszcze świętem obchodzonym w szczególny sposób. Organizowane są wprawdzie spotkania autorskie oraz wieczory literackie. Pisarzom jednak większą uwagę poświęca się w Światowym Dniu Książki, który obchodzimy 23 kwietnia.


Jak czytamy w Wikipedii pisarz to – osoba two­rzą­ca dzie­ła lite­rac­kie (dramaty, poezję, prozę). Pisarz jest ofic­jal­nie za­re­jest­ro­wa­nym za­wo­dem w  Polsce. (Pisarz) ma  oddziaływać artystycznie i  estetycznie na  odbior­ców, pro­mo­wać twór­czość mło­dych  itp. –  tak okreś­lo­ne są za­da­nia pi­sa­rza na stro­nie infor­ma­cyj­nej urzędów pracy.


Korzystając z okazji nie można nie przytoczyć tutaj kilku związanych z tym wydarzeniem cytatów  naszych  pisarzach: 


Żeby być pisarzem, nie wystarczy mieć talent, trzeba też umieć nic nie zapominać. Znakomity pisarz to człowiek pełen uraz. - 
Carlos Ruiz Zafón

Żeby być pisarzem, nie wystarczy mieć talent, trzeba też umieć nic nie zapominać. Znakomity pisarz to człowiek pełen uraz. - Emil Cioran

Dobytkiem pisarza są jego tajemnice, jego dojmujące i niewyznane porażki; fermentujące zaś w nim hańby są gwarancją jego płodności. - Emil Cioran

Do czegóż służy pisarz, jeżeli nie do burzenia literatury? - Julio Cortázar

Pisarz jest pisarzem, ponieważ pisze, a bynajmniej nie dlatego, że ma legitymację. - Michaił Bułhakow

Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę. I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią - Carlos Ruiz Zafón

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl