Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” 2018

Obrazek artykułu
Do 15 czerwca można nasyłać prace na konkurs - Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych.

Miło nam jest zaprosić Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

 

Organizatorami są, podobnie jak w poprzednim roku, Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

 

Prace konkursowe oceni Jury Konkursu Poetyckiego w składzie: Józef Baran, prof. ndzw. UP dr hab. Marek Karwala, Beata Paluch oraz Adam Ziemianin.

 

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych. Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.


Zgodnie z regulaminem:

 

Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie na adres Organizatora, w postaci

w czterech egzemplarzy wydruków, zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

 

Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym. Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

 

Uczestnik Konkursu Poetyckiego może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy podpisanych różnymi godłami dyskwalifikuje autora z udziału w Konkursie.

 

Prace konkursowe powinny być przesłane do 15 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim


 

Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udzielają koordynatorzy Konkursu:


a) ze strony Centrum Sztuki Mościce: Anna Sadowska – tel. 14 633 46 11, e-mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl

 

b) ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie – Piotr Kania, tel. 14 68 46 013, e-mail: gok@borzecin.pl

 


Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku