Kto zatwierdza podręczniki szkolne?

Obrazek artykułu
To, z czego będzie uczyć się młodzież szkolna, ma ogromny wpływ na jakość kształcenia i na wyniki przyszłych egzaminów. O tym, z jakich pomocy naukowych będą korzystali podopieczni, decyduje tak naprawdę wiele osób. Zatwierdzanie podręczników szkolnych jest to długi proces, który pozwala na wybór najlepszego programu nauczania.Kto wybiera podręczniki?Program kształcenia jest opracowywany przez pedagogów zajmujących się nauką danego przedmiotu. Spośród dopuszczonych do użytku w placówkach oświatowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników, wybierają takie, w oparciu, o które będzie przez nich realizowana obowiązująca podstawa programowa. Jest to dopiero początek całej procedury. Podręczniki te mają prawo zaopiniować również rodzice, a raczej ich przedstawiciele z Rady Rodziców. Następnie stworzona lista jest przedstawiana dyrektorowi. To on będzie głównym decydentem w tej sprawie. Od niego wychodzi decyzja o tym, jakie podręczniki będą obowiązywać w danym roku szkolnym. Przedstawia on spis, w którym są one uszeregowane ze względu na klasy oraz na przedmioty. Następnie do 15 czerwca danego roku taka lista musi być podana do informacji publicznej opiekunom dzieci. Zatwierdzone podręczniki będą obwiązywać w danej szkole od następnego roku szkolnego, czy od 1 września. Przepisy jasno mówią o tym, że dzień 15 czerwca jest bardzo wiążącą datą i tylko do tego dnia jest możliwe zatwierdzanie podręczników szkolnych. Po nim nie ma podstawy prawnej ku temu, aby zmieniać wykaz potrzebnych książek. Gwarantuje to, że kupione przez rodziców w wakacje podręczniki będą odpowiednie na nadchodzący rok.Co, ile lat zmieniają się zatwierdzone podręczniki?Oświata musi się rozwijać i iść na przód, dlatego co jakiś czas zmienia się spis podręczników. Jednak ustawa gwarantuje, że będą one obowiązywały kolejne 3 lata od ich wyboru. Trochę inaczej sytuacja ma się w przypadku książek, które mają status materiałów ćwiczeniowych – te mogą co roku być inne.

Wybór odpowiednich podręczników znacznie ułatwia realizowanie obszernej podstawy programowej. Muszą one być skonstruowane z myślą o uczniu, który jak najefektywniej ma przyswoić wiedzę. Dlatego, zatwierdzanie podręczników szkolnych powinno być poprzedzone dyskusjami oraz naradami z nauczycielami.Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy