Książki religijne i duchowe, które warto przeczytać

Obrazek artykułu
Duchowość i religijność to od stuleci sfera przemyśleń, która odwołuje się przede wszystkim do kwestii wiary.


Abstrahując od samej natury oraz przedmiotu tej wiary – wierzyć można w wiele rzeczy, bowiem na katolicyzmie możliwości religijne wcale się nie kończą – punktem wspólnym każdego jej rodzaju jest odwołanie się do pewnego wyższego Bytu, który roztacza swą opiekę nad światem oraz nad ludźmi. Widać to bardzo dobrze w wielu odwołujących się do tej tematyki książkach. To właśnie na ich temat czas dziś skreślić kilka słów.


Książki religijne i duchowe, które warto przeczytać, to przede wszystkim takie pozycje, które nie powielając mitów próbują naszą wiarę zbadać, w pewien sposób uzasadnić oraz napełnić otuchą karzącą wierzyć, że obiekt naszej wiary rzeczywiście istnieje. Książki tego rodzaju to także studium duchowych przemyśleń nad nami samymi oraz nad tym, czym jest nasze życie – zarówno tutaj, w trakcie naszego ziemskiego trwania, jak również po naszej śmierci (względem naszej duszy).

 


Książki o tematyce religijnej – co czytaćCzy warto sięgać po każdą lekturę poświęconą szeroko pojętej duchowości i religii? Niekoniecznie. Wiele z aspirujących do tego miana książek to bowiem czyste spekulacje, a nierzadko także niczego niewnoszące do tematu pozycje. Jednakże na ich tle istnieją książki religijne i duchowe, które zdecydowanie warto jest przeczytać. Do tego grona należą z całą pewnością „My Wieloświaty” Jacka Poncyliusza, „Przekazy Wszechświata” Małgorzaty Król, cykl „Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie” autorstwa Bogdana Kluczyńskiego, a także książki Piotra Arkadiusza Kociszewskiego: „Za kulisami u Boga” oraz „Zaświaty za kulisami”.

 

Książkami z całą pewnością znajdującymi się najbliżej serca katolika są – spośród wyżej wymienionych – dzieła Bogdana Kluczyńskiego z trzytomowego cyklu „Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie”. Cykl ten przybliża nam postać Jezusa Chrystusa oraz jego duchową spuściznę, która – niezależnie w zasadzie od kwestii osobistej wiary – jest zbiorem inspirujących i dających otuchę świadectw, skłaniających czytelnika do zastanowienia się nad istotą własnej wiary, życia, a także ich sensu. 


Dzieje, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa na tle ówczesnych warunków życia w Palestynie

http://www.psychoskok.pl/autorzy/bogdan-kluczynski/
Autor cyklu zawarł w jego trzech częściach składowych przede wszystkim informacje z gatunku najważniejszych, interesujących, skrzętnie opracowanych i dogłębnie przedyskutowanych na podstawie dostępnej literatury. Kluczyński stara się nie wdawać w spory teologiczno-historyczne (ani ich w zasadzie nie przytacza, za wyjątkiem nielicznie wybranych), i to zarówno w odniesieniu do istoty działalności Jezusa Chrystusa, jak również względem wiarygodności i ścisłości dotyczących jej świadectw. Autor cyklu jest w zasadzie przekonany o tym, że zapoznanie się z niniejszym opracowaniem może przynieść pożytek ludziom deklarującym się jako niewierzący bądź wątpiący, ale których postać Jezusa Chrystusa skłania do przemyśleń i zadumy. I tak rzeczywiście jest – Kluczyński jak tylko to możliwie bezstronnie prezentuje czytelnikowi dorobek życia Chrystusa, a wnioski do wyciągnięcia względem niego pozostawia odbiorcy. Te zaś pojawiają się, czy tego chcemy, czy nie – Jezus Chrystus nikogo nie pozostawia bowiem obojętnym.

 


Beletrystyka religijna – co czytać?
Interesującą pozycją poświęconą duchowości są „My Wieloświaty” autorstwa Jacka Poncyliusza. Autor snuje na łamach książki rozważania poświęcone sensowi wierzeń religijnych oraz zagłębiania się przez każdego z nas w naszą wewnętrzną sferę duchową. To bardzo ważne pytania – zwłaszcza w dobie XXI wieku, kiedy to obserwujemy powszechnie coraz bardziej postępujący exodus ludzi z obszaru szeroko pojętej wiary, którą uważają oni za zbędną w nowoczesnym, opartym na technologii świecie.

 My Wieloświaty 

http://www.psychoskok.pl/produkt/my-wieloswiaty/ Pewnego rodzaju lektury zmuszają czytelnika do spojrzenia na otaczający go świat w nieco inny niż dotąd, świeży sposób. Taką pozycją bez wątpienia są „My, Wieloświaty”. Autor książki pokazuje nam, że na te same zagadnienia można spojrzeć z różnych stron, a pytając i szukając odpowiedzi dostajemy tym samym możliwość dotarcia do interesującej nas prawdy. To w gruncie rzeczy jedyny sposób na jej odkrycie – bez dociekania, poszukiwania i zadawania pytań tkwilibyśmy bowiem ciągle w jednym miejscu. Według Poncyliusza Bóg jest w tych poszukiwaniach jednocześnie naszym sprzymierzeńcem, a z drugiej strony patrząc także celem samym w sobie względem tej duchowo-intelektualnej wędrówki. Do tego wniosku musimy jednak według autora dojść samodzielnie.

 

„W Bogu żyjemy i on żyje w nas, w każdym z nas. Bóg nas potrzebuje tak samo, jak my jego. Nie istniejemy bez Boga tak jak jego nie ma bez nas. Wszyscy braćmi jesteśmy w Bogu Naszym Jedynym. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” (Jacek Poncyliusz „My Wieloświaty”)

 

Kolejną dedykowaną sprawą ducha i wiary lekturą o której warto wspomnieć są „Przekazy Wszechświata” Małgorzaty Król. Książka ta prowadzi do rozłożenia na czynniki pierwsze spraw dotyczących naszej duszy oraz jej istnienia, a w dalszej kolejności (i w konsekwencji pierwotnych rozważań) do interesujących wniosków na temat istnienia duchowego świata, do którego wszyscy kiedyś trafimy.

 

„Upuść na chwilę to ciało, na małą mikrosekundę. A przez ten czas ziemski już będziesz na wieczność odczuwać siebie – swą duszę. Nic więcej nie trzeba. Ta chwila niewielka da Ci natchnienie i życie wieczne. Odczujesz tchnienie Boga” (Małgorzata Król „Przekazy Wszechświata”)

 


Przekazy Wszechświata 

http://www.psychoskok.pl/produkt/przekazy-wszechswiata/Celem „Przekazów Wszechświata” jest według autorki przebudzenie najbardziej esencjonalnej części naszej świadomości – naszego prawdziwego „ja”, obecnie zamieszkującego w ludzkim ciele. Mowa oczywiście o ludzkiej duszy. Kiedy zaś przestaniemy już zastanawiać się nad tym, czy ona rzeczywiście istnieje, to czeka nas według Małgorzaty Król zrozumienie transformacji wielowymiarowości naszej Istoty oraz otaczających nas zmian i wydarzeń, które nastąpiły, następują i nadejdą niedługo. Innymi słowy mowa tu o samodzielnym dojściu do wniosków na temat istnienia miejsca, do którego nasze dusze wędrują po śmierci naszych ciał. Miejsce to zdaniem autorki naprawdę istnieje.

 

"Energia, która spływa potrafi przybierać różną formę. Najczęściej otacza mnie niczym słup światła o różnej średnicy. Czasem pojawia się po prostu niczym mgła, a czasem odczuwam ją w postaci kół przechodzących przeze mnie, jakby mnie skanujących. Oczywiście nie odczuwam przy tym bólu czy strachu. Jest to przyjemne uczucie, dające poczucie ciszy i spokoju.” (Małgorzata Król „Przekazy Wszechświata”)

 

Niezwykle interesującymi pozycjami o charakterze duchowym i religijnym są książki autorstwa Piotra Arkadiusza Kociszewskiego. Mowa o „Za kulisami u Boga” oraz o „Zaświatach za kulisami”. Każda z tych lektur stawia śmiałe tezy i skłania czytelnika do głębokich przemyśleń, które prawdopodobnie nie byłyby możliwe bez ich przeczytania.
Za kulisami u Boga 

http://www.psychoskok.pl/produkt/za-kulisami-u-boga/ 

„Za kulisami u Boga” są lekturą, która w zamyśle autora ma ujawnić to, co utajnione oraz przekazać podwaliny pod pewną (niewygodną dla niektórych kręgów) wiedzę, która może zbulwersować ludzi wierzących w dogmaty. Trzeba przyznać, że brzmi to niezwykle intrygująco już od samego początku. Zwłaszcza z uwagi na to, że wywody autora podszyte są szeroko pojętą parapsychologią.

 

Parapsychologia jest nową – choć tak naprawdę bardzo starą – dziedziną wiedzy, która owiana jest tajemnicą i trudno w gruncie rzeczy zbadać ją naukowo. Związane z tą dziedziną zjawiska, które spotykamy na co dzień, czasem są tak subtelne, że dla wielu ludzi zajętych pogonią za lepszym jutrem pozostają niedostrzegalne i tym bardziej niezrozumiałe. Autor stara się na łamach książki wprowadzić w te kwestie sporą dawkę tak potrzebnego właśnie zrozumienia, a czyni to ukazując nam szersze znaczenie, które należy dostrzec w fakcie istnienia człowieka oraz jego stwórcy – Boga.Zaświaty za kulisami 

http://www.psychoskok.pl/produkt/zaswiaty-za-kulisami/ 

Druga z przywołanych książek Kociszewskiego, „Zaświaty za kulisami”, dotyka niezwykle mistycznych kwestii, do których należy życie pozagrobowe oraz samo zagadnienie istnienia zaświatów. Autor traktuje owo zagadnienie bardzo poważnie i przytacza na łamach książki szereg argumentów, które – rzecz jasna po samodzielnym ich przemyśleniu – zdają się wskazywać na to, że „po drugiej stronie” rzeczywiście czeka nas jakaś inna forma istnienia.

 

„Podróże astralne nie są szkodliwe dla naszego ciała fizycznego, wręcz przeciwnie. Z relacji osób, które je odbyły wynika, że stan ich zdrowia uległ znacznej poprawie, dzięki energii kosmicznej. Ciekawym przykładem jest Rosjanka, opisująca stan swojej śmierci klinicznej trwającej dwa dni.” (Piotr Arkadiusz Kociszewski „Zaświaty za kulisami”)

 

Jeśli kogoś taka tematyka interesuje, ciekawi, to książka wydaje się być interesującą propozycją na początek zapoznania się z tematem zaświatów jako takich. Niezależnie od tego, w którą stronę pójdą w tej materii rozważania czytelników, to jedno jest pewne – czy i co "tam jest", tego nie wie nikt, jednak teorii i rozważań na ten temat jest zaiste mnóstwo. Są one niezwykle intrygujące, albowiem autor stawia w książce tezę o tym, iż istnieje pewna teoria spiskowa o roli Kościoła w ukrywaniu wiedzy i prawdy na temat zaświatów. Kociszewski rozwija ową tezę w kierunku stwierdzenia, iż wiedza Kościoła na ten temat jest dużo większa, niż wydaje się to przeciętnemu człowiekowi.

 

Książki religijne i duchowe, które warto przeczytać to niezwykle ciekawe lektury mogące sprowokować szereg dogłębnych, wartościowych i daleko idących względem wniosków rozmyślań. Czy duchowość ma sens? Czy ma sens sama wiara w „coś więcej”? Czy nasz byt kończy się tutaj, na ziemi, czy też po śmierci czeka nas coś innego – a jeśli tak, to co? Odpowiedzi na powyższe pytania być może za pomocą omówionych tutaj książek otrzymamy, a być może nie – jak wszystko bowiem w omawianym temacie zależy to od kwestii naszej wiary oraz jej siły. A ta jest sprawą indywidualną. Nie sprawdzimy tej siły jeśli po tego rodzaju lektury nie sięgniemy.Książki religijne i duchowe 

http://tylkorelaks.pl/27-duchowosc-i-religia

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl