Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej Wsparcie społeczne oczekiwane i otrzymywane

| Dodano: 28 wrzesień 2020 | Dodana przez: Monika Urban

Share

Okładka

Twoja ocena

Jak funkcjonują DDA i jak postrzegają siebie w różnych relacjach społecznych; jakie mają trudności indywidualne, w związkach intymnych, relacjach z rodzicem uzależnionym i niepijącym, jak oceniają wsparcie społeczne i jakiej pomocy wciąż oczekują.

We współczesnej literaturze przedmiotu nie ma wielu odwołań do wątku związanego z funkcjonowaniem dorosłych osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej. Autorka przedstawia podstawy teoretyczne oraz wyniki badań własnych związanych z funkcjonowaniem DDA, charakteryzuje poszczególne osoby tworzące rodzinę alkoholową oraz rodzinę taką jako całość. Przedstawia analizę postrzegania przez dorosłe dzieci alkoholików swojego funkcjonowania w różnych relacjach społecznych, a przede wszystkim ich ocenę otrzymanego wsparcia społecznego i obszarów, w których wciąż oczekują pomocy.

Wiedza dotycząca dorosłego życia osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej, zwłaszcza ich percepcja związana z efektywnością wsparcia im (nie)udzielanego, może być wskazówką do pracy specjalistów z tą grupą osób w celu podejmowania jak najefektywniejszych działań pomocowych.

Źródło: https://press.amu.edu.pl/pl/doroslosc-osob-wychowywanych-w-rodzinie-alkoholowej-wsparcie-spoleczne-oczekiwane-i-otrzymywane.html ( otwierane w nowym oknie )

Dostępna w

Opinie o: "Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej Wsparcie społeczne oczekiwane i otrzymywane"

Opinia

Awatar użytkownika


Dla kogo jest ta książka? W dużej mierze może być wykorzystana w procesie kształcenia osób, pragnących w przyszłości podjąć pracę jako pedagog, pracownik socjalny, terapeuta itp. To doskonałe kompendium wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje rodzina alkoholowa. Poznajemy, jak uzależnienie wpływa na rozwój i relacje poszczególnych członków rodziny, w dużej mierze dzieci i to jak przez pryzmat doświadczeń z przeszłości radzą sobie z emocjami i jak funkcjonują w dorosłości. Możemy poznać, jak działa mechanizm nałogowej regulacji emocji, mechanizm iluzji i zaprzeczania, rozpraszania i rozdwajania Ja. Autorka prezentuje podstawy teoretyczne, czyli to, czym jest współuzależnienie, charakteryzuje modele wyjaśniające funkcjonowanie rodziny alkoholowej, jak taka rodzina radzi sobie w kryzysie i sytuacjach stresowych, jak działają instytucje i grupy samopomocowe mające za zadanie wspierać rodziny osób uzależnionych oraz funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych dzieci alkoholików.

Reasumując, istotą publikacji są szeroko omówione wyniki badań własnych autorki związanych z funkcjonowaniem DDA, charakteryzując poszczególne osoby wchodzące w skład takiej rodziny oraz samą rodzinę stanowiącą całość. Ponadto przedstawia analizę postrzegania przez dorosłe dzieci alkoholików działania w różnych relacjach społecznych, w dużej mierze ocenę otrzymanej pomocy społecznej i obszarów, w których wciąż osoby te spodziewają się otrzymać wsparcie. Dzięki tej lekturze możemy poznać jak radzą sobie DDA oraz to, jak odbierają siebie w różnych relacjach społecznych; jakich trudności indywidualnych doświadczają, w związkach intymnych, relacjach z rodzicem uwikłanym w nałóg i abstynentem, to, jak opiniują wsparcie społeczne oraz jakiego wsparcia nadal się spodziewają.

Sama jestem DDA, wiec książka ta jest dla mnie tym bardziej wyjątkowa i pomocna. Wiele cennych informacji w niej zawartych oraz doświadczenia osób, które wzięły udział w badaniu, bardzo dużo mi uzmysłowiły i jeszcze bardziej identyfikuję się z tym, o czym wspominały i czym się dzieliły. Wiem, jak ważna jest pomoc, której wcześnie nie potrafiłam przyjmować, i jak istotna jest w procesie zdrowienia i zdrowego funkcjonowania obecnie w życiu dorosłym. Dopiero po otrzymaniu takiej pomocy mogłam poznać siebie i lepiej zrozumieć wybory, jakich dokonywałam a czego, z wiedzą z tą, którą teraz posiadam, już nie zrobię. Doskonała lektura – polecam.


cała recenzja na stronie: http://autorzy365.pl/doroslosc-osob-wychowywanych-w-rodzinie-alkoholowej_a6659


4 pażdziernik 2020 10:59

Nowa opinia

Recenzje dla: "Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej Wsparcie społeczne oczekiwane i otrzymywane"

Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej

Dzieci, dorastające w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej charakteryzują podobne cechy osobowości, są głęboko dotknięte swoimi doświadczeniami i często szukają porady i profesjonalnego leczenia, aby rozwiązać te problemy.  Dorastanie w środowisku, w którym jedno lub oboje rodziców jest alkoholikami, może sprawić, że życie dziecka stanie się bardzo nieprzewidywalne. Ze względu na obciążenie, jakie alkoholizm wywiera na rodzinę, dzieci alkoholików doświadczają emocjonalnego deficytu. Brak zaspokojenia...

Nowa recenzja

Proszę się zalogować

Aby dodawać recenzje oraz zmieniać opisy należy się zalogować.
Jeśli nie masz jeszcze konta:

Adding grade as non logged

Niezalogowani użytkownicy muszą potwierdzić przyznanie oceny dla książki. Jeśli nie chcesz przyznać oceny zamknij to okno, zalogowani użytkownicy nie muszą potwierdzać dodania oceny.

Oceń książkę

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl