Konkurs na opowiadanie

Obrazek artykułu
Biblioteka Analiz Sp. z o.o., wydawca „Kwartalnika Literackiego WYSPA”, ogłasza konkurs na opowiadanie. Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie opowiadania w „Kwartalniku Literackim WYSPA”.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja kreatywnego pisania, stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom, a także promocja regionów w Polsce.


Opowiadanie powinno odnosić się do dowolnie wybranego, konkretnego miejsca/regionu w Polsce – w znaczeniu geograficznym lub kulturowym. Konwencja opowiadania jest dowolna.


Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie opowiadania w „Kwartalniku Literackim WYSPA”.


Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 30 tys. znaków ze spacjami.


Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie.


Zgłoszenia do konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym formularz_zgloszeniowy 2018 można przesyłać w wersji elektronicznej do 15 października 2018 r. na adres: kontakt@kwartalnikwyspa.pl – w tytule e-maila „konkurs”.


Praca przesłana na konkurs musi być oryginalnym utworem Uczestnika konkursu, napisanym w języku polskim. Przesłana praca nie może być nigdzie wcześniej opublikowana.


Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę: zgodność z założeniami konkursu, umiejętność wykorzystania reguł gatunku, pomysł i oryginalność fabuły.


Konkurs towarzyszy wydaniu książki Jana Krzysztofa Piaseckiego „Cegiełki i inne opowiadania”, które ukaże się nakładem wydawnictwa Biblioteka Analiz dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Literatura”.


Więcej informacji i regulamin dostępny na stronie: http://cudzechwalicie.com.pl/regulamin

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy