Jak napisać dobre wypracowanie?

Obrazek artykułu
Napisanie dobrego wypracowania nie dla każdego jest sprawą łatwą, szczególnie kiedy nie dysponuje się lekkością stylu, ale trzymając się kilku istotnych zasad, można napisać poprawnie, a przede wszystkim ciekawie dla czytelnika. Tworząc pracę pisemną trzeba dokładnie zrozumieć i przeanalizować zadany temat i zgodnie z nim realizować pracę, ale bardzo ważne jest także oparcie się na własnych przemyśleniach, a nie opisywanie suchych faktów zaczerpniętych ze źródeł literackich.


Od czego zacząć pisanie wypracowania?


Z reguły wypracowanie dotyczy tematów, lektur bądź zdarzeń historycznych, które szkoła wskazuje w programie nauczania, dlatego warto dobrze zastanowić się na zadanym tematem oraz wybrać konkretne lektury, pojęcia lub zagadnienia, które będą szerzej opisane w rozwinięciu pracy pisemnej. Jeśli dobrze zrozumiemy temat wypracowania oraz dobierzemy odpowiednie przykłady zdecydowanie łatwiej będzie trzymać się ogólnego założenia, a przez to unikniemy pisania nie związanego z myślą przewodnią pracy.

Bardzo ważnym etapem pisania dobrego wypracowania jest przygotowanie planu, według którego powstanie praca. Plan powinien zawierać strukturę wypracowania, czyli wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Rozwinięcie powinno być podzielone na czytelne akapity, dzięki którym całość będzie przejrzysta i zrozumiała dla odbiorcy. Taki szkic pomoże uporządkować i usystematyzować wiedzę na opisywany temat, a jednocześnie panować nad rozwijaniem zagadnienia, tak, aby następujące po sobie akapity wynikały z siebie oraz się uzupełniały.Co powinny zawierać poszczególne części wypracowania?


Wstęp jest jednocześnie wprowadzeniem do zadanego tematu, który będzie analizowany w dalszej części wypracowania. W nim można zawrzeć motto, myśl przewodnią lub inne wprowadzenie do zasadniczego tematu.

W rozwinięciu opisujemy swoje przemyślenia, wnioski, osądy, które jednak ściśle opierają się na faktach lub tekstach źródłowych. Im bardziej twórcze i indywidualne będzie podejście do zadanego tematu, tym wypracowanie będzie bardziej oryginalne i przekonujące dla czytelnika. Zdecydowanie warto przytaczać adekwatne do tematu cytaty, a także opisywać swoje wrażenia czerpiąc z opisów bohaterów, zdarzeń czy charakterystyk cechy, które pasują do ogólnego założenia.

Dobra praca pisemna nie może obejść się bez zakończenia, w którym następuje podsumowanie oraz wyciągniecie własnych wniosków na opisywany temat. Trzymanie się takiego schematu oraz oczywiście pilnowanie poprawnej ortografii, interpunkcji i stylistyki gwarantuje napisanie dobrej pracy.

Artykuł powstał we współpracy z patrickwro.pl - prace pisemne, tłumaczenia, strony internetowe.Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy