I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę”

Obrazek artykułu
Do 28 lutego można nadsyłać prace na I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę”. Organizatorzy oczekują projektu książki poetyckiej pośrednio lub bezpośrednio nawiązującej do przyrody.

 Do udziału w konkursie zaprasza organizator - Fundacja czAR(T) Krzywogońca.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora projektu dotychczas niepublikowanej książki poetyckiej. Tematyka książki powinna pośrednio lub bezpośrednio nawiązywać do przyrody.


Nagrody

I nagroda: 

- statuetka Złotej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych,

- pobyt w siedzibie fundacji czAR(T) Krzywogońca – zwycięzca będzie pracował pod opieką tutora nad redakcją i przygotowaniem do druku tomiku poetyckiego,

- druk tomiku poetyckiego,

- udział w promocyjnych wieczorach autorskich,

- druk tomiku poetyckiego w nakładzie 200 egzemplarzy, z czego 150 otrzymuje autor.

 

II nagroda: statuetka Srebrnej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.

 

III nagroda: statuetka Brązowej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.

 

Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2018, który obędzie się 19 maja 2018 roku w siedzibie Fundacji w Krzywogońcu.


Strona i regulamin konkursu: cz-art.org/pl/aktualnosci


Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku