Głuchy pacjent – wyzwania i potrzeby - premiera wydawnicza

Obrazek artykułu
Premiera – 05.09.2018 r.Polski język migowy kształtuje kulturę, a zarazem kultura kształtuje język. Mentalność osób Głuchych jest zatem rezultatem tych czynników w połączeniu z indywidualnymi doświadczeniami w każdej sferze życia. W wyniku tego grupa ta jest bardzo niejednorodna, jednakże mająca wspólny mianownik, jakim jest częsty brak komunikacji. Warto spojrzeć na tę grupę, również jako na mniejszość językową, a nie jak dotychczas wyłącznie w kategoriach niepełnosprawności. Takie podejście ułatwi personelowi medycznemu zrozumienie występujących barier, a przy podjęciu odpowiednich działań znacznie poprawi jakość świadczonych usług zdrowotnych.


W publikacji przedstawiono sytuację pacjentów g/Głuchych i słabosłyszących w polskim systemie opieki zdrowotnej. Aby obraz ten był pełny, uwzględniono stanowisko personelu medycznego oraz społeczności osób g/Głuchych.Aleksandra Włodarczak – tłumaczka i wykładowczyni polskiego języka migowego (PJM), absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku Zdrowie publiczne. Szczególne zainteresowania: komunikacja w opiece zdrowotnej, promocja zdrowia, lingwistyka PJM. Od wielu lat zaangażowana w działania społeczne na rzecz osób g/Głuchych i słabosłyszących w Polsce.


Głuchy pacjent – wyzwania i potrzeby - Aleksandra Włodarczak 

http://www.psychoskok.pl/produkt/gluchy-pacjent-wyzwania-i-potrzeby/

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl