Giętkie Pióro Conradowskie - ogólnopolski konkurs literacki

Obrazek artykułu
Ogłoszono drugi etap konkursu o Nagrodę „Giętkiego Pióra” , rozgrywany do 1 grudnia. Najlepsze prace ze wszystkich etapów zostaną opublikowane w wydawnictwie książkowym
Organizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego o Nagrodę Giętkiego Pióra jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Konkurs realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Conrad 2017.


„…aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa […] / Słowacki/
… by pięknym słowem uczcić Rok Conradowski. 


Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji literackich i językowych oraz upowszechnianie wiedzy, twórczości i postaci Patrona Roku J. Conrada – Korzeniowskiego wśród młodzieży w wieku pomiędzy 14 a 18 rokiem życia (ur. 1999 – 2003)

 

By zostać laureatem Złotego, Srebrnego lub Brązowego Pióra i otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe należy pokonać rówieśników w kolejnych etapach rozgrywek literackich:

I POZIOM - to konkurs na najlepszy esej liczący do 1000 słów rozwijający słowa Conrada: „Mistrz pięknych słów i wzniosłej idei” /autorytet/.


II POZIOM  - to konkurs na najlepsze opowiadanie nie dłuższe niż 3 strony formatu A4, który jest historią alternatywną jednego z conradowskich bohaterów.  Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych esejów.


III POZIOM  - to konkurs na najlepszy scenariusz spektaklu teatralnego/ adaptację sceniczną opowiadania „U kresu sił” J. Conrada – Korzeniowskiego. Tekst opowiadania dostępny jest na stronie www.gietkiepioro.parafiada.pl . W konkursie na scenariusz uczestniczą  autorzy maksymalnie 10 najwyżej ocenionych przez Jury w poprzednim etapie opowiadań.


Prace oceniać będzie niezależne Jury złożone z pisarzy i przedstawiciela Organizatora konkursu.


Laureatom Złotego, Srebrnego i Brązowego Giętkiego Pióra zostaną ufundowane specjalne nagrody rzeczowe w postaci laptopa, tabletu i e-czytnika, natomiast laureaci poszczególnych etapów konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki. Nagrodami rzeczowymi i dyplomami zostaną również obdarowani nauczyciele, którzy doprowadzą swoich uczniów do Finału Konkursu Literackiego o „Giętkie Pióro”.


Najlepsze prace ze wszystkich etapów zostaną opublikowane w wydawnictwie książkowym oraz na stronie internetowej projektu.

Gala Finałowa „na urodziny Conrada” odbędzie się 9 grudnia 2017r. w Teatrze Colegium Zakonu Pijarów w Warszawie (ul. Gwintowa 3). W czasie Gali zostaną wręczone nagrody oraz zostanie zorganizowana projekcja wybranych fragmentów filmów opartych na prozie Conrada – Korzeniowskiego.

 

Regulamin konkursu oraz informacje o jurorach, formularze zgłoszeniowe na stronie projektu:

www.gietkiepioro.parafiada.pl


 

 Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku