EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014, wykaz lektur dla gimnazjum Klasa I - III

Obrazek artykułu
Podajemy spis, wykaz lektur, obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjum. Lektury z pierwszej listy będą obowiązywać na egzaminie gimnazjalnym na poziomie podstawowym w roku 2014. Poniżej spis lektur do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Rzetelnie przygotuj się do EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014!

Lektury obowiązkowe – NOWOŚĆ w roku szkolnym 2013 / 2014

 

Ryszard Krupiński
- "Psychopoezja. Jestem za, a nawet przeciw" - (pozycja darmowa - dostępna w Internecie)

 

Jolanta Maria Kaleta (1 pozycja do wyboru)
- "Lawina"

- "Wrocławska Madonna"

- "Operacja Kustosz"

- "Kolekcja Hankego"

- "W cieniu olbrzyma"

 

Lektury - klasa I gimnazjum 2013/2014, lista spis wykaz

 

Lektury obowiązkowe:

Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII);

Ignacy Krasicki – wybrane bajki;

AleksanderFredro Zemsta;

Adam Mickiewicz – Dziady cz. II

Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadisKrzyżacy lub Potop);

 

Lektury uzupełniające, decyzja należy do nauczyciela języka polskiego:

William Szekspir Romeo i Julia;

Molier Świętoszek lub Skąpiec;

Adam Mickiewicz – wybrana ballada, Reduta Ordona;

Bolesław Prus lub Eliza Orzeszkowa – wybrana nowela;

wybrane wiersze następujących poetów XX w.: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert;

Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec lub Arkady Fiedler Dywizjon 303;

utwór podejmujący problematykę Holokaustu, np. wybrane opowiadanie Idy Fink

Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane utwory;

Stanisław Lem – wybrane opowiadanie;

Sławomir Mrożek – wybrane opowiadanie;

Antoine de Saint Exupéry Mały Książę;

wybrana powieść przygodowa; wybrana młodzieżowa powieść obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych autorów podejmujących problematykę dojrzewania);

wybrany utwór fantasy (np. Ursuli Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego);

wybrany utwór detektywistyczny (np. Arthura Conan Doyle'a lub Agaty Christie); wybrane opowiadanie z literatury światowej XX w. (inne niż wskazane wyżej);

wybrana powieść współczesna z literatury polskiej i światowej (inna niż wskazana wyżej);

inne pozycje książkowe wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów (przynajmniej jedna rocznie).

 


Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela języka polskiego):

Homer Iliada Odyseja lub Jan Parandowski Przygody OdyseuszaPieśń o Rolandzie;

Juliusz Słowacki Balladyna;

Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego;

Ryszard Kapuściński – wybrany utwór.

Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św. Pawła o miłości); wybrane mity greckie.

 

Wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu; wybrany komiks; wybrane programy telewizyjne.

 

Lektury klasa II i III gimnazjum 2013/2014, lista spis wykaz


Literatura:

 

1. Wybrane utwory z klasyki światowej:

 Biblia (fragmenty)

 mitologia (wybór)

Homer - Iliada lub Odyseja (fragmenty);

Sofokles – Antygona

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

William Szekspir - Romeo

i Julia

Miguel Cervantes - Don Kichote (fragmenty)

 Karol Dickens – Opowieść wigilijna lub Dawid Copperfield (fragmenty)

Antoni Czechow - wybrana nowela;

Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę lub Nocny lot

Ernest Hemingway - wybrane opowiadanie.

2. Wybrane utwory z klasyki polskiej:

Bogurodzica

 Jan Kochanowski - wybrane fraszki, pieśni, psalmy i treny

wybór poezji barokowej

Ignacy Krasicki - wybrane bajki i jedna z satyr

Adam Mickiewicz - wybrane bajki i ballady, Dziady cz. II, Pan Tadeusz

(fragmenty)

Juliusz Słowacki - Balladyna (fragmenty)

Aleksander Fredro – Zemsta

 Henryk Sienkiewicz – wybrana nowela

Bolesław Prus - wybrana nowela

Stefan Żeromski - Syzyfowe prace, wybrana nowela.

3. Wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku.

4. Wybór nowelistyki XIX i XX wieku (w tym co najmniej jeden utwór

pozytywistyczny).

5. Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu.

6. Wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży.

7. Przykłady pamiętnika, dziennika, korespondencji literackich, reportażu, w tym

Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec

Miron Białoszewski - Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty).

8. Przykłady literatury regionalnej, wkład literatury regionalnej do ogólnopolskiej

skarbnicy literackiej.

9. Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne

i reklamowe. 4

10. Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, w tym literatura popularna

(co najmniej jeden utwór w każdej klasie).

11. Inne składniki kultury (przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe,

programy telewizyjne, przekazy ikoniczne, poezja śpiewana).

Lektura przykładowa:

Biblia (Pieśń nad Pieśniami, Hymn św. Pawła o miłości, Apokalipsa)

Antoni Czechow - Śmierć urzędnika

Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze

Arkady Fiedler – Dywizjon 303

Melchior Wańkowicz – Ziele na kraterze

Jan Kochanowski – pieśń:  Czego chcesz od nas, Panie…

Adam Mickiewicz – Ballady i romanse

Henryk Sienkiewicz – Krzyżacy

Bolesław Prus – Kamizelka

Zofia Kossak – Szczucka -Bursztyny

Utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

Zbigniewa Herberta, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimierza Wierzyńskiego,

Jana Lechonia, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza,

ks. Jana Twardowskiego.

 Powieści dla młodzieży Małgorzaty Musierowicz lub Ireny Jurgielewiczowej.

Paweł Zuchniewicz – Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża

 Karolina Lanckorońska – Wspomnienia wojenne.


Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie „Lektura Przykładowa”.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy