Biblioteka Narodowa wzbogaca hasła Wikipedii

Obrazek artykułu
W tym roku Biblioteka Narodowa rozpoczęła wzbogacanie haseł Wikipedii. Projekt przynosi korzyści obu zaangażowanym stronom i przede wszystkim internautom.

Biblioteka Narodowa, współpracując ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, w lutym 2018 roku rozpoczęła wzbogacanie haseł Wikipedii o zasoby cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA.

Projekt przynosi korzyści przede wszystkim internautom, ale także obu zaangażowanym stronom: internetowa encyklopedia zyskuje zweryfikowane materiały wysokiej jakości (ilustracje, linki do całych książek i czasopism, przypisy) natomiast POLONA ma nowy, bardzo skuteczny kanał promocji (także międzynarodowej) swoich zasobów, czego owocem jest ponad 30% wzrost liczby jej użytkowników, którzy w poszukiwaniu pogłębionych informacji przechodzą z haseł Wikipedii na strony cyfrowej BN. Wzbogacane przez Bibliotekę Narodową hasła odnotowują ok. miliona odwiedzin miesięcznie.


Weryfikacja i wzbogacenie najważniejszych haseł

Od lutego specjaliści z Biblioteki Narodowej edytują najważniejsze dla kultury polskiej hasła Wikipedii, poświęcone polskiej literaturze i historii, biogramy pisarzy, poetów, naukowców i innych wybitnych Polaków. Weryfikowane i uzupełniane są przypisy bibliograficzne, odniesienia do literatury przedmiotu oraz do dzieł opisywanych twórców. Wszędzie, gdzie to możliwe, hasła encyklopedyczne wzbogacane są o linki do całych książek dostępnych online w zbiorach POLONY. Przykładem jest Quo vadis Henryka Sienkiewicza, które użytkownik Wiki może po przejściu jednym kliknięciem do POLONY przeczytać w całości nie tylko w pierwszym wydaniu, ale także w rękopisie!

Co ważne. Szczególny nacisk położono na hasła najbardziej poszukiwane przez uczniów. W pierwszym etapie skoncentrowano się na zagadnieniach, postaciach i lekturach z podstawy programowej przedmiotów humanistycznych dla szkół podstawowych. W etapie drugim pojawią się hasła powiązane z 44 lekturami Antologii Niepodległości. Następnie treści związane z podstawą programową z przedmiotów humanistycznych dla liceów.


źródło i więcej informacji: http://www.bn.org.pl/w-bibliotece/3481-polona-dzieli-sie-zasobami-z-wikipedia.html

zdjęcie: BN, POLONA dzieli się zasobami z Wikipedią

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl