Babcia i dziadek w literaturze

Obrazek artykułu
Seniorzy są korzeniami rodzinnych więzi. Bez nich nie byłoby nas. Babcia i dziadek w literaturze to wartościowi bohaterowie.

Społeczny status osób starszych zmienia się wraz z przemianami cywilizacyjnymi. Od XIX wieku postęp we wszystkich dziedzinach życia jest imponujący. Osobom młodym zawsze łatwiej dostosować się do nowych warunków, niż osobom leciwym. To dlatego seniorzy dawniej postrzegani jako rodzinni „mędrcy”, obecnie częstokroć uznawani są za zacofanych. (kwestia ta dotyczy przede wszystkim ludzi bardzo starych, nieumiejących korzystać z możliwości internetu). Dziadek i babcia to korzenie rodziny. Dzięki nim na świat przychodzą kolejne pokolenia. Nieoceniony jest także ich wkład w wychowanie potomków. Seniorzy chętnie udzielają przedstawicielom młodego pokolenia wskazówek i podpowiedzi. Tę troskę i wsparcie należy docenić.


„Polacy wciąż dostrzegają wartość roli babci i dziadka, większość osób posiadających dziadków, mających w  swoim życiu z  nimi kontakt uważa, że mają znaczny wpływ na wychowanie ich dzieci. Szczególnie podkreślana jest ich rola w przekazywaniu tradycji rodzinnych, religijnych i narodowych, podtrzymywaniu pamięci społecznej, rozwoju moralnym i religijnym”. A. Zwierzchowska, O roli babci i dziadka we współczesnej literaturze…, Pedagogika Społeczna


Amerykański psycholog Bergson wymienił cztery symboliczne role, które babcie i dziadkowie mogą pełnić w swoich rodzinach. Po pierwsze, mogą być „kotwicami” i jako niezmienny punkt odniesienia, zaświadczać o trwałości rodziny. Po drugie, mogą zyskać status „rodzinnych ochroniarzy, stojących na straży rodu. Po trzecie, dziadkom przypada funkcja arbitrów w sporach między drugim a trzecim pokoleniem. Po czwarte babcia i dziadek to rodzinni historycy. Dzięki nim uwidoczniona zostaje ciągłość między przeszłością a teraźniejszością.Co czytają seniorzy?

Postać babci i dziadka zawsze była prezentowana w literaturze. Seniorzy, choć najczęściej pojawiają się w tle ważnych zdarzeń, dopełniają znaczenie fabuły. Energiczna, przyszłościowa babcia występuje w przygodowej powieści „Bierz plecak i lecimy”. Jest to pogodna opowieść o dorastaniu do podejmowania właściwych decyzji. Akcja powieści rozgrywa się w Tomaszowie Mazowieckim. W tym malowniczym miejscu poznamy Malwinę, Jolkę, Karola oraz Wiktora. Ci młodzi ludzie właśnie zdali maturę i zastanawiają się, co dalej. Babcia Wiktora będzie służyć młodym dorosłym radą. Zaobserwujemy więc międzypokoleniowe relacje. Niełatwe, ale bardzo cenne.Dawniej osoby starsze były postrzegane jako autorytet. Wiele się jednak zmieniło. Obecnie seniorki i seniorzy bardzo często niesłusznie traktowani są jako ludzie nienadążający za przyszłościowymi zmianami. „One” to opowieść, w której jedną z najważniejszych bohaterek jest babcia. Podkreślony został bowiem motyw wielopokoleniowej rodziny. Naprzeciw siebie stają trzy kobiety. Różni je wiek, doświadczenia oraz zapatrywania na przyszłość. W ten sposób „spotyka się ze sobą” młodość, dorosłość i starość. W efekcie okazuje się, że międzypokoleniowy dialog to bezcenna wartość.
Dziadek w literaturze pojawia się w różnych odsłonach. Bywa mądrym, troskliwym opiekunem, merytorycznym wsparciem dla członków rodziny, czy specjalistą w wielu dziedzinach. Dziadek z tajemniczą przeszłością występuje w powieści „Mroczny spadek”. Majka Zalewska dziedziczy po przodku mieszkanie w warszawskiej kamienicy. Cieszenie się z przejęcia majątku będzie możliwe, dopiero gdy bohaterka upora się z koniecznymi do spłacenia długami i pozostałymi spadkobiercami. Majka zamierza jednak walczyć o dobytek. Nie zniechęci jej nawet odkrycie prawdziwej tożsamości zmarłego seniora. Okaże się, że jej dziadek był radzieckim żołnierzem oddelegowanym do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie Polski. Dlaczego zataił ten fakt? I co ukrył w skrytce, do której klucz wmurował w ścianę łazienki?Doceniając bliskich nam seniorów, powinniśmy poświęcać im trochę wolnego czasu. W trakcie wyjątkowych okoliczności pamiętajmy również o miłych podarkach. 21 stycznia przypada Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i pamięć. Najlepszym prezentem będzie wartościowa lektura, ponieważ czytanie książek dla przyjemności powoduje powstanie korzystnych zmian w mózgu. W efekcie usprawniona zostaje pamięć i koncentracja. Zmniejsza się również postęp demencji i ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera


Książki na Dzień Babci i Dziadka

http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/ksiazka-dzien-babci-dziadka/
Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl