Jerzy Pertek

| Dodano: 3 wrzesień 2015 | Dodana przez: Aga Pietruszewska
Awatar użytkownika
Jerzy Pertek (1920-1989), publicysta i pisarz marynistyczny, przez ponad 40 lat zajmujący się badaniem i popularyzowaniem tradycji Polski na morzu, zwłaszcza zaś dziejów polskiej floty wojennej i handlowej. W centrum jego zainteresowań była także historia II wojny światowej i udział w niej Polskiej Marynarki Wojennej. Problematyce tej Autor poświęcił wiele miejsca, gdyż opublikował około 200 artykułów w prasie i czasopismach, periodykach fachowych i historycznych, a także ponad 50 książek i broszur o łącznym nakładzie ponad 2.500.000 egzemplarzy. Był redaktorem Wydawnictw Ligi Morskiej w Sopocie, Wydawnictwa Morskiego i działu wydawniczego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku
Do najpopularniejszych książek Jerze Pertka należy trylogia o Polakach na morzu w latach II wojny światowej: "Wielkie dni małej floty", "Druga mała flota" i "Pod obcymi banderami", która uzupełniona została kolejnym tomem, zatytułowanym "Mała flota wielka duchem".
Jerzy Pertek był laureatem licznych nagród, a jego książki były wyróżniane w plebiscytach czytelniczych.
W mieszkaniu, w którym tworzył i spędził ostatnie lata życia, powstała w 1992 r. z daru rodziny pisarza Izba Pamięci Jerzego Pertka. Zbiory te zostały przeniesione w 2004 roku do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Księgozbiór jak i notatki dokumentacyjne a także bogaty zbiór prasy marynistycznej są obecnie udostępniane do prac naukowych. Pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

Źródło: marynistyka, publicystyka

Książki autora

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku