Henryk Śnieżek

| Dodano: 4 wrzesień 2017 | Dodana przez: redakcja
Henryk Śnieżek – 76 letni dr nauk humanistycznych, specjalista w zakresie HACCH (systemu bezpieczeństwa żywności), autor podręczników i innych materiałów dydaktycznych do przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadpodstawowych. Cieszy się w miarę dobrym zdrowiem. Prowadzi aktywny tryb życia. Codziennie wykonuje co najmniej 30 – minutowe ćwiczenia fizyczne o rożnej intensywności . Skutecznie leczy cukrzycę I stopnia ( tabletkową ) opracowaną przez siebie dietą. Poradnik pokazuje jego osobiste działania w zakresie prawidłowego żywienia, picia wody zjonizowanej, zapobiegania negatywnym emocjom i postępowania w razie ich wystąpienia oraz utrzymywania swojego organizmu w wysokiej sprawności fizycznej w świetle opinii w tych dziedzinach życia prezentowanych przez wybitnych specjalistów.

Książki autora

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku