Grzegorz Rudziński

| Dodano: 8 wrzesień 2015 | Dodana przez: Aga Pietruszewska
Awatar użytkownika
Grzegorz Rudziński ukończył studia polonistyczne w Uniwersytecie Łódzkim w 1980 r. Jesienią 1981 r. podjął pracę w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Uczył polszczyzny studentów z ponad 40 krajów świata. W latach 1990-1992 i 2008-2010 był wicedyrektorem Studium. Od marca 2007 jest adiunktem: najpierw w Zakładzie Glottodydaktyki Polonistycznej, a obecnie w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej. Od roku 2000 współpracuje z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W listopadzie 2001 r. obronił pracę doktorską pt. Charakterystyka językowa tekstów naukowych z dziedziny ochrony środowiska. Wybór tematu miał związek z przygotowywaniem materiałów edukacyjnych dla studiujących w Polsce cudzoziemców. Promotorem pracy była pani prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak. Opublikował podręcznik do nauczania jpjo w odmianie technicznej, ponad 20 artykułów w czasopismach i tomach pokonferencyjnych, rozprawę: Charakterystyka językowa tekstów naukowych a glottodydaktyka (na materiale prac sozologicznych) oraz dwa zbiory dyktand. Albumy z jego tekstami, popularyzujące wiedzę o Polsce, zostały przetłumaczone na rosyjski, niemiecki, angielski, francuski, włoski, węgierski, szwedzki i hiszpański. Odznaczony Złotą Odznaką UŁ i Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Pisywał kiedyś piosenki i limeryki, do czego ma zamiar wrócić po habilitacji.

Książki autora

Książki nie dodane

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy