Barbara Toruńczyk

| Dodano: 11 luty 2014 | Dodana przez: Jowita (Wivel) Szpilka
Awatar użytkownika
Barbara Toruńczyk, pseud. Julia Juryńska (ur. 26 września 1946 w Warszawie) – polska publicystka, eseistka, historyk literatury, wydawca, działaczka opozycji demokratycznej w okresie PRL.

Publikacje książkowe

Gdańsk 1980. Oczyma świadków (wybór i tłumaczenie), Polonia Book Fund, Londyn 1980, ISBN 0-902352-17-2
Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpolskiego” (1895–1905), Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1981
Bez tytułu, czyli zapiski redaktora [w:] Upór i trwanie. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie (praca zbiorowa), Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000, ISBN 83-7023-800-9
Epoka Miłosza [w:] Czesław Miłosz in memoriam (praca zbiorowa), Znak, Kraków 2004, ISBN 83-240-0503-X
Jan Nowak Jeziorański. Głos wolnej Europy (współautorka z Wojciechem Karpińskim, Stefanem Kisielewskim i Adamem Michnikiem), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2005, ISBN 83-60046-20-4)
Rozmowy w Maisons-Laffitte, 1981 (wywiady z Jerzym Giedroyciem i Zofią Hertz), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2006, ISBN 83-60046-70-0

Artykuły poświęcone współczesnej myśli politycznej

Osobowość autorytarna: przegląd koncepcji, „Roczniki Filozoficzne KUL” (t. XXI) nr 2/1973
Nowa postawa człowieka tworzącego (jako Julia Juryńska), „Więź” nr 4/1976
Zła i dobra wola w polityce, „Więź” nr 6/1980
Spór o Europę Środkową (jako X.X.), „Zeszyty Literackie” nr 7/1984
O królach i duchach. Z opowieści wschodnioeuropejskich (przekład na jęz. ang., wł., węg.), „Zeszyty Literackie” nr 20/1987

Prace redakcyjne

Adam Michnik, Szanse polskiej demokracji, Instytut Literacki, Paryż 1984
Tomas Venclova, Rozmowa w zimie (redakcja; oprac. Stanisław Barańczak, przedmowa Iosif Brodski), „Zeszyty Literackie”, Paryż 1989 (również kolejne wydania)
Iosif Brodski, Śpiew wahadła (redakcja), „Zeszyty Literackie”, Paryż 1989, ISBN 2-906253-04-9 (również kolejne wydanie)
Jerzy Stempowski, Listy (wybór i redakcja), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2000, ISBN 83-911068-1-0
Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem (redakcja), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2000, ISBN 83-911068-2-9
Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg, Korespondencja (redakcja i posłowie), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2002, ISBN 83-911068-7-X
Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak, Korespondencja (1972–1996) (redakcja i posłowie), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2005, ISBN 83-60046-25-5
Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Korespondencja (redakcja), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2006, ISBN 83-60046-75-1
Głosy Herberta (redakcja), Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2008, ISBN 97-83-60046-92-0

Źródło: wilipedia

Książki autora

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl