Anna Maria Mickiewicz

| Dodano: 10 luty 2014 | Dodana przez: Jowita (Wivel) Szpilka
Awatar użytkownika
Anna Maria Mickiewicz – poetka, eseistka urodzona w Polsce, od lat mieszka poza granicami kraju, początkowo w Kalifornii, obecnie w Londynie. Publikuje w języku polskim i angielskim. Współzałożycielka pisma „Wywrotowiec”. Obecnie redaktor londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”. Przez wiele lat współpracowała z londyńskim serwisem korespondentów. Członkini English Pen. Otworzyła i prowadzi portal Fale Literackie . Jest tłumaczką poezji i dramatu. Opracowuje i przedstawia twórczość poetów wielu pokoleń.

(…)Poetka pozwala przenikać emocjom, które zamyka w poetyckich krajobrazach. Horyzonty przybliżają się i oddalają, punktowane tętnem jej codziennego życia, osiągając skupienie w literackiej formie. Widnokręgi nie mają granic. Wyznaczane tylko przez doświadczenie. Poezja, zawsze młoda, żyje (...) na horyzontach dobrze sobie znanych. (...) Autorka roztacza literacko zdobyte doświadczenie od „pisania do szuflady” w czasach ojczyźnie obcych aż do rozkwitu jej wolności. (…)

(Krzysztof Muszkowski, Przedmowa do tomiku „Proscenium”, Lublin: Norbertinum, 2010)

Debiutancki tomik Dziewanna poetka opublikowała w 1984 r. w warszawskiej, niezależnej oficynie Galeria Słowa. Ponownie, w wydaniu rozszerzonym, został zaprezentowany pod zmienionym tytułem Proscenium (Norbertinum 2010).

W 2000 r. również w Norbertinum wydała książkę pt. Okruchy z okrągłego stołu. Pozycja została umieszczona w bibliografii Historia najnowsza Polski, wybrane zagadnienia. Bibliografię przygotowano według zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło rok 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.

Prezentowała swą twórczość m.in. w londyńskim „Dzienniku Polskim”, nowojorskim „Nowym Dzienniku”, „Przeglądzie Polskim”, miesięczniku literackim „Akant”, „Poezji dzisiaj”, londyńskim „Pamiętniku Literackim”, „Nowym Czasie”(UK) oraz w anglojęzycznych magazynach literackich: „Kritya”, „Exiled Ink”(UK), „Syndic Literary Journal”(CA), a także w tygodniku „Wprost”, „The Davis Enterprise”(CA) i w Radiu Polskim, w londyńskim programie radiowym Poets Anonymous i w radiu australijskim.

Jest też współautorką opracowań o charakterze eseistycznym zamieszczonych w dwu pracach zbiorowych – Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. 1-2, Rzeszów 2007, oraz Lublin 2020. Wizje rozwojowe, Lublin 2009. Ponadto wstępy jej autorstwa ukazały się w książkach Krzysztofa Muszkowskiego pt. Spod angielskiego parasola, Toruń 2006 i w australijskim zbiorze opowiadań Moja emigracja. My migration, Buccan 2012 (Australia).

Utwory poetyckie autorki zamieszczone zostały w antologiach: Chopin with Cherries. A Tribute in Verse, (USA 2010), Through A Child’s eyes: Poems From World War Two, chosen by Moira Andrew, Poetry Space Ltd, (Great Britain 2013), Piękni Ludzie. Poeci mojej emigracji, wybór Adam Siemieńczyk, Wyd. IBiS, (Warszawa 2012), Contemporary Writers of Poland, edited by Danusia Błaszak (USA 2013).

W 2013 roku zaprezentowała swą twórczość podczas prestiżowego festiwalu literackiego w Kornawlii (Penzance Literary Festival).

Założyła i prowadziła pierwszy portal internetowy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie.

Źródło: miastoliteratow.com

Książki autora

Książki nie dodane

Od 2 do 10000 znaków

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy - Sylwia Cegieła
Sklep internetowy TylkoRelaks.pl
CoCzytamy.pl