Aktualności

Obrazek artykułu

22. Wrocławskie Targi Dobrych Książek

W dniach 5 - 8 grudnia 2013 r. odbędą się 22. Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Jest to jedna z trzech (obok Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie i War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki) li­czą­cych się i wy­so­ko o­ce­nianych im­prez kra­jo­wych propagujących literaturę. Tym razem Targi odbędą się w bardzo nietypowym miejscu!
W 2013 roku Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek zmie­niały nazwę na Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek. Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek zro­dzi­ły się z o­gól­nopol­skiej im­prezy – Spot­kań Wy­daw­ców Do­brej Książ­ki – która od­by­wała się w du­żych mia­stach za­rów­no na po­łu­dniu, jak i pół­no­cy kraju, m.in. w Gdań­sku, Kra­ko­wie, War­szawie czy Wro­cławiu. Im­pre­za ta prze­trwa­ła je­dy­nie w sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska.Od ...
Obrazek artykułu

Bruno Schulz Festiwal i Konferencja Bibliotekarzy we Wrocławiu

Na sesję poświęconą Tadeuszowi Różewiczowi, koncerty, wystawy oraz Konferencję Bibliotekarzy, zapraszają organizatorzy drugiej edycji "Bruno Schulz Festiwal", który w dniach 20-24 listopada 2014 r. odbędzie się we Wrocławiu.
Festiwalowi patronuje Bruno Schulz, ale wydarzenia festiwalowe nie koncentrują się na analizie dorobku literackiego słynnego pisarza, bowiem Schulz jest symbolem, wokół którego koncentrować się ma cykliczne święto sztuki i literatury. Pisarz stał się uosobieniem tragicznej historii narodu żydowskiego i ofiarą Holokaustu, pozostaje równocześnie jednym z najczęściej czytanych, tłumaczonych, komentowanych i adaptowanych autorów piszących w języku polskim na świecie.Każdej edycji BSF towarzyszy ...

Krytyka Literacka 11/2013

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Krytyki Literackiej". W numerze: POGRANICZA Wojciech Wencel, FELIETON Patrycja Górczyk, POEZJA Zbigniew Herbert, POEZJA Tomasz Sobieraj, ESEJ Stanisław Jasiński, SZKIC Igor Wieczorek, OPOWIADANIE Edward Wójciak, RECENZJA Ignacy S. Fiut, SZTUKA Antonio di Puccio Pisano (Pisanello).
Słowo na listopadZawsze wierzyłem, że twórczość jest dialogiem. Ale z kim? Z naszym światkiem literackim, gdzie obowiązuje zasada płaskiej złośliwości, gdzie obraza zajmuje miejsce metody krytycznej? Ze społeczeństwem, które nas nie czyta, z pożeraczami gazet i czytelnikami najwyżej dwóch modnych książek w roku? W rzeczywistości, twórca dzisiaj może być tylko samotnym prorokiem, artystą opanowanym niepowstrzymaną potrzebą tworzenia.Albert Camus, Carnets OD REDAKCJI Albert Camus ...
Obrazek artykułu

Spotkanie autorskie z Witoldem Jabłońskim

13 listopada 2013 r. o godz. 17 Książnica Pomorska zaprasza na spotkanie autorskie z Witoldem Jabłońskim.
Witold Jabłoński - urodził się i wychował w Łowiczu, ukończył LO oo Pijarów w Krakowie i studia w Szczecinie. Dziennikarz radiowy, prasowy i telewizyjny. W latach 2006-2010 był członkiem Zarządu i wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Autor książek pt: "Można! Zapiski mojej politycznej kuchni" i "Amber Baltic Golf Club. Historia Klubu Golfowego 1993-2013". Jabłoński jest wielbicielem golfa, dobrej kuchni i Italii. Podczas spotkania, autor zaprezentuje swój debiutancki tomik ...
Obrazek artykułu

Promocja w BooksOn.pl!

Dziś ruszyła promocja w portalu BooksOn.pl na książkę "Przewodnik z Tybetu". Potrwa do 13 listopada.
Powieść o tytułowym bohaterze – przewodniku z Tybetu. Przewodnikiem tym zostaje Europejczyk, a dokładnie Polak. Jak to się stało, że ktoś z odległego kraju został przewodnikiem w Tybecie najlepiej dowiedzieć się w samej powieści. W powieści tej mamy do czynienia z przygodą o sensacyjnym zabarwieniu, występują w niej także wątki fantastyczne i miłosny. Słowem to powieść o charakterze rozrywkowym, gdzie czytelnik nie musi się głowić nad losami złożonych bohaterów. Wystarczy mieć wolną chwilę aby poczuć ...
Obrazek artykułu

Wybitni pisarze i poeci na zawsze w naszej pamięci

1 listopada to czas, w których wspominamy najbliższych, których już z nami nie ma. To także okazja do tego, by przypomnieć sobie najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów.
Bolesław Prus -pisarz, felietonista, jeden z podstawowych przedstawicieli literatury pozytywizmu. Publikował między innymi na łamach "Niwy" i "Opiekuna Domowego". Autor cyklu ponad tysiąca felietonów, zatytułowanych "Kroniki tygodniowe", licznych nowel i szkiców, obecnie najbardziej jednak znany z takich dzieł, jak "Faraon", "Emancypantki"i "Lalka".Stanisław Dygat -polski autor powieści i opowiadań, felietonista, dramaturg oraz scenarzysta filmowy. Współpracował z pismami: "Kuźnica", "Twórczość", ...

Znajdź nas na Facebooku

Partnerzy

Subiektywnie o książkach
Dwumiesięcznik SOFA
Wydawnictwo Psychoskok
Wydawnictwo MG
Kuźnia Literacka
Zażyj Kultury
Fundacja  Polonia Union
Kulturalne rozmowy